Lege krevde 16.000 kr for å hjelpe syk medpassasjer

Episoden skjedde om bord på et fly fra Midtøsten, og legens endelige reisemål var Oslo. Foto: Turkish Airlines

Den praktiserende legen måtte hjelpe til da en passasjer på flyet fikk et astma-anfall. For den jobben krevde legen 16.600 norske kroner. Kravet overrasker Legeforeningen: – Han har ikke krav på noe, men derimot en plikt til å hjelpe.

Legen var passasjer om bord på et fly tilhørende Turkish Airways. Han var på reise fra et land i Midtøsten til Oslo, med mellomlanding i Istanbul.

Det var under flyvingen til Tyrkia at episoden inntraff, og som resulterte i at legen presenterte det økonomiske kravet overfor flyselskapet.

Utgangspunktet var at en passasjer om bord fikk det som omtales som «et kraftig astma-anfall.» Som eneste lege om bord ble han nødt til å ta seg av vedkommende.

For denne jobben presenterte legen et krav overfor flyselskapet på 2.000 amerikanske dollar, som i dagens verdi tilsvarer 16.600 norske kroner.

Dette kravet har flyselskapet avvist. Den avgjørelsen har ikke legen godtatt, og derfor har han sendt saken over til Transportklagenemnda for flyreiser.

Også der har det vist seg å være lite hjelp å få.

Nemnda avviser kravet fordi den ikke se at legen har lidd noe økonomisk tap som eventuelt ville vært erstatningsberettiget.

Legen, derimot, mener summen er rimelig fordi hans innsats gjorde at flyselskapet unngikk å måtte gå ned på nærmeste flyplass for å få sendt passasjeren til behandling. Dette ville blitt mye dyrere for flyselskapet.

Legeforeningen, som bl.a. jobber for å ivareta legers økonomiske interesser, mener legen ikke kan kreve noe av flyselskapet:

– Nei, vedkommende har ikke noe krav på kompensasjon fra flyselskapet. Helsepersonell har en personlig plikt til å straks gi den helsehjelp de evner, når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig, skriver kommunikasjonsrådgiver Lise B. Johannessen i en epost til flysmart24.no.

Hun skriver at plikten til å gi øyeblikkelig hjelp understreker at helsepersonell har et ansvar også utenom det ordinære arbeidet.

– Den gjelder uavhengig av om situasjonen oppstår utenfor eller innenfor virksomheten – også på fly, skriver Johannessen.

Foreningen mener  likevel at et flyselskap bør kunne honorere leger som gjør en innstas overfor syke passasjerer, selv om selskapet ikke har noen plikt til å gjøre det:

– Vi har tidligere fått tilbakemelding om at noen flyselskaper har løst dette ved å gi godtgjøring for eksempel i form at bonuspoeng som kan gi legen en fordel ved senere bestillinger av flybillett, skriver Johannessen.

Flysmart24.no har bedt den aktuelle legen om å gi sin versjon av hendelsen og kravet, men det har vedkommende ikke ønsket.

Til klagenemnda skriver han at han ikke vanligvis ikke ville ha krevd betaling for en slik hendelse, men siden han hadde ansvaret for et svært alvorlig astmaanfall alene, velger han å kreve betaling.

Nå var det ikke bare honorar-kravet vedkommende satte frem etter turen til Oslo.

Legen opplevde en forsinkelse fra utgangspunktet i Midtøsten på over seks timer. Dette gjorde at vedkommende mistet sin videreforbindelse til Oslo. Reisen kom derfor til å vare i 20 timer, og ikke åtte timer slik den opprinnelig skulle.

Hadde legen kjøpt en billett med 20 timers reisetid, ville prisen blitt 4.000 kroner lavere enn den billetten vedkommende reiste på. Dette mellomlegget krever legen tilbake, noe som flyklagenemnda også avviser.

Til slutt krever legen 400 euro fordi flyet var forsinket, og i dette kravet får vedkommende medhold av klagenemnda. Denne avgjørelsen avviser imidlertid Turkish Airlines å betale fordi selskapet mener årsaken til forsinkelsen lå utenfor deres kontroll.