Spedbarn uten billett fikk full erstatning etter forsinkelse

Apollos flyselskap Novair legger ned sin base i Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Spedbarnet hadde ikke egen billett og det hadde heller ikke eget sete om bord. Men da flyet ble forsinket krevde foreldrene erstatning også for spedbarnet. Og fikk det.

Det er Transportklagenemnda for flyreiser som har fattet vedtaket om at alle tre skal ha den samme erstatningen. Det er første gang nemnda har fattet et vedtak som gir spedbarn den samme rett til erstatning som voksne passasjerer.

Foreldrene betalte 300 kroner i gebyr for å ha barnet med, og kunne innkassere 4000 kroer i erstatning for barnet fordi de kom for sent frem til feriemålet.

Til sammen fikk de tre 12.000 kroner for forsinkelsen etter at ferieflyet deres fra Oslo til Burgas ble forsinket med 4 timer og 38 minutter.

Flyet tilhørte det svenske charterselskapet Novair, og fløy for det norske søsterselskapet Apollo Reiser da forsinkelsen inntraff.

Etter reisen benyttet de to voksne passasjerene seg av retten til å kreve kompensasjon på 400 euro hver, som EUs forordning gir dem rett på. Dette er penger reisende har krav på hvis flyselskapet kan gjøres ansvarlig for en forsinkelse over 3 timer.

Da erstatningen for de voksne var i boks, kom et nytt krav fra dem:

De ville også ha erstatning på vegne av spedbarnet!

Slike saker har tre års foreldelsesfrist, og formelt sett derfor innenfor fristen selv om reisen fant sted i 2016. Barnet – som da var bare noen få måneder gammelt – hadde ikke egen billett, men hadde betalt et administrasjonsgebyr på 300 kroner for å bli med flyet.

Det hadde heller ikke eget sete og måtte derfor sitte på fanget til de to voksne under hele turen siden det kun er reisende med egen billett som får reservert sete.

Novair avviste kravet om erstatning og viste til EU-forordning 261/2004 der det heter at vilkår for å kunne få erstatning er at den reisende skal ha en reservasjon og en billett.

– En reservasjon kan etter Novairs tolkning ikke forstås på annen måte enn at den reisende skal ha et reservert sete. Dette var ikke tilfellet for spedbarnet i denne saken. En bekreftelse på at spedbarnet hadde eget sette ville ha vært en fremlegging av boardingkort. Et slikt dokument fins ikke, da det ikke er reservert eget sete for spedbarnet, skriver Novair og avviser krav om standardkompensasjon.

Dette er ikke Transportklagenemnda enig i, og viser til en liknende sak i England med Ryanair i 2015 som ble avgjort med at også spedbarn har krav på den samme erstatning som voksne når det inntreffer forsinkelser.

Den norske nemnda henviser til Ryanair-saken i England og mener at EUs forordning, som er grunnlaget for å utbetale kompensasjon, gjelder alle passasjerer som har et sete knyttet til en billett eller annet bevis som viser at reservasjonen er akseptert av flyselskapet.

-I dette tilfellet er det betalt et administrasjonsgebyr for spedbarnet. Det reiser altså ikke gratis. Dette fremgår av klagers bestillingsbekreftelse og er ikke bestridt, mener nemnda som har besluttet at spedbarnet skal ha 400 euro – som de voksne.

Dette kravet har Novair innfridd, opplyser PR- og kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo Reiser til flysmart24.no:

-EU-domstolen har fattet vedtak om at også spedbarn har krav på erstatning i henhold til EU-forordning 261/04 så lenge de betaler et beløp for reisen. Dommen for dette falt i en sak med Ryanair i 2015. Både Pakkereisenemnda og Transportklagenemnda har valgt å tolke forordningen på samme måte. Novair følger alltid vedtak fattet i begge nemndene i slike tilfeller. Samme vedtak er for øvrig også gjort i Sverige, skriver hun i en epost.

Rolf Forsdahl. Foto: Privat

En av de som kjenner regelverket rundt EU-kompensasjon best her i landet er Rolf Forsdahl. Han er en av landets mest erfarne reiselivsjurister og tidligere sekretær i Flyklagenemnda.

Han sier dette om den historiske kjennelsen:

-Den forbrukervennlige fortolkningen av EUs bestemmelser som både nasjonale domstoler og EU-domstolen har foretatt gjennom årene er videreført ved at man har lagt til grunn at en passasjer enhver person som flyselskapet har akseptert å ta om bord i flyet, uavhengig av alder. Rimelig? Kanskje ikke så urimelig som man umiddelbart føler. Å bli mange timer forsinket med et spedbarn som håndbagasje er nok rimelig utfordrende, så begrunnelsen i dette tilfellet er nok ikke helt på jordet, mener han.