Taxfree: All røyk og snus i samme farge, slik gikk salget

Hyller på hyller med snus og røyk, alle pakninger i samme farge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da helsemyndighetene i sommer innførte krav til at pakningene med sigaretter, tobakk og snus skulle ha samme grønnbrune farge, var målet at salget skulle gå ned. Kjøperne skulle rett og slett miste lysten på produktene, håpet Helsedirektoratet.

Landets taxfree-butikker var intet unntak. Også her ble alle kartonger med sine opprinnelige farer og logoer derfor fjernet fra 1. juli, etter krav fra myndighetene.

Spesielt var målet å få ned snusforbruket, som har vokst dramatisk spesielt blant unge mennesker de senere årene.

Hva har så skjedd med salget av røyk og snus etter 1. juli, snart tre måneder etter at forbudet mot fargede forpakninger ble innført?

– Ingen ting, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway. Selskapet driver taxfree-utsalgene på de fleste av landets flyplasser.

På flyplass-butikkene har de ikke merket noen nedgang, slik myndighetene håpet på:

– Salget har fortsatt stødig, og de nye pakkene ser ikke ut til å ha hatt noen innvirkning på omsetningen, sier Dagestad.

For publikum har de nye forpakningene, der det kun står produktnavn og ikke fabrikat eller merkenavn, imidlertid skapt plunder og heft:

– Mange kunder måtte bruke lenger tid på å finne frem til riktig vare etter at fargene forsvant, og vi har derfor hatt ekstra bemanning for å hjelpe med å finne frem til riktig produkt, forteller Dagestad.

Det er Helsedirektoratet som har iverksatt de nye reglene om nøytrale pakker, og der tar man opplysningen om normalt salg med ro så langt:

– Hovedformålet med standardiserte pakninger er å hindre rekruttering av unge, og det er nok altfor tidlig å se resultater ennå, skriver avdelingsdirektør Jakob Linhave i avdeling for miljø- og helse i Helsedirektoratet.

LES OGSÅ: Gikk glipp av taxfree, ville ha ny utenlandstur gratis

Professor i markedsføring av Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, er ikke så sikker på at de nye fargeforskriftene vil ha så stor effekt:

Tor W. Andreassen. Foto: NHH

– Vi vet at merker kan virke når man skal tiltrekke seg nye kunder, men ikke har noe effekt for etablerte brukere spesielt innen tobakk- og snuskategorien. At omsetningen ikke vokser, kan være en god nyhet på lang sikt. På kort sikt har det liten eller ingen effekt. Det vi står igjen med er økte «letekostnader» for kunder og ansatte – noe som skaper frustrasjon for begge parter, sier Andreassen til flysmart24.no.

LES OGSÅ: Hadde ikke papirene i orden, fikk ikke lande i Tyrkia

De nye reglene har bare ett unntak:

For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering.

Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden, heter det i bestemmelsene fra direktoratet.