– Svært utrygt å sende pass i posten

Ingen tvil om at denne forsendelsen inneholder et pass, mener Ski-kvinnen. Foto: Privat

Arna Skauge ble forbløffet da hun fikk sitt nye pass i posten. – Hvorfor i all verden har man et så utrygt system for å sende ut et så viktig dokument? spør hun.

Hun reagerer sterkt på at politiet ikke har sørget for å finne en mer diskret måte å sende et så viktig dokument på.

Derfor har hun kontaktet Justisdepartementet for å be om at politiet bør finne en sikrere måte å sende passet på enn i dag, fordi hun mener det lett kan bli stjålet og misbrukt.

Hun reagerte på dårlig sikkerhet og la ut bilde av passet og konvolutten hun fikk i postkassen på Facebook. Tilbakemeldingene var ikke til å ta feil av:

– Uten unntak reagerer folk sterkt på denne måten å sende pass på, skriver hun.

Metoden er ikke ny. Har du fått nytt pass de senere årene og bedt om å få det sendt til deg, har du garantert opplevd det samme som Skauge:

Passet sendes i en hvit konvolutt som er nøyaktig tilpasset størrelsen til passet. I et brev til Justisdepartementet skriver Skauge også at det ikke var gjort noe som helst anstrengelse for å forsøke å skjule hva innholdet var. Tvert imot:

– På forsiden av konvolutten står det skrevet: Returadresse: Pass- og utlendingsforvaltning. Det er mye snakk om identitetstyveri, og det har vært mye snakk om falske pass, skriver hun i brevet.

Det er Politidirektoratet som svarer Skauge, men gjør det klart at det ikke kommer til å bli noen endringer i verken innpakning eller forsendelsesmetoder.

Seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet, Arne Isak Tveitan, sier i en kommentar til flysmart24.no at folk som får nytt pass også kan hente dette selv hos politiet.

– Sikkerheten ved utleveringen er ikke annerledes enn utlevering av post generelt. Denne har i praksis vist seg å være tilstrekkelig sikker. Under enhver omstendighet er det antall pass som tapes i posten et lite antall av de ca. 34.000 passene som mistes hvert år, sier Tveitan.

Han opplyser at det i fjor ble produsert 730.000 pass i Norge.

– Av de passene som tapes i posten vært år, kommer erfaringsmessig 150 – 200 senere til rette. I den utstrekning posten ikke har vært vesentlig forsinket, vil de passene som kommer til rette være pass som er levert, men som passinnehaveren ikke har registrert er blitt mottatt. Det kan skje ved for eksempel at passet har kommet inn i annen post og sammen med reklame, sier Tveitan.

På spørsmål om det ikke er mulig å sende passene rekommandert, sier Tveitan at dette er et økonomisk spørsmål målt opp mot sikkerheten:

– Dersom rundt 650.000 pass årlig skal sendes rekommandert, vil dette koste nær 114 millioner kroner. Dette vil representere en vesentlig utgift som ikke vil stå i forhold til det vi vil oppnå ved en slik forsendelse, sier han.

Lik flysmart24.no på Facebook