Måtte vente tre dager på flyet – ble nektet erstatning

Norwegian må ut med 600 euro i erstatning til passasjer som skulle til New York. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da passasjerens fly fra Oslo til New York ble kansellert på grunn av ekstremvær i USA, ble han tilbudt nytt fly av Norwegian tre dager senere. – Ikke godt nok, mener flyklagenemnda som gir han 600 euro i erstatning.

Vanligvis er det nok at flyselskapene skylder på dårlig vær for å unngå å måtte betale erstatning til sine passasjerer når det oppstår forsinkelse på grunn av værforholdene.

Selskapet vil i slike tilfeller normalt sett være uten ansvar for at kunden ikke kommer frem i henhold til rutetabellen.

Det fins imidlertid sider ved denne bestemmelsen som gjør at den ikke er absolutt. Det kom en passasjer med Norwegian til gode.

Han skulle reise fra Berlin, via Oslo til New York. .

USA-flyet ble kansellert da passasjeren hadde kommet om bord på flyet i Berlin. Mannen ble bedt om å gå av flyet.

Etter at flyet til New York ble kansellert, fikk vedkommende tilbud om omruting – tre dager senere. Det var da snakk om fly via København og til JFK-flyplassen i New York.

Dette mente passasjeren ikke var godt nok, og at han burde ha vært tilbudt ny flyving raskere enn det Norwegian klarte å orde for ham.

Norwegian avviste dette og mente at selskapet ikke hadde anledning til å omrute ham på et tidligere tidspunkt.

Mannen derimot mente at han hadde krav på EUs standardkompensasjon for den lange forsinkelsen. Dette avviste Norwegian, og argumenterte dessuten med at passasjeren selv ikke hadde bedt om at Norwegian måtte ordne med ny avgang tidligere.

Hos Transportklagenemnda for flyreiser har mannen fått medhold. Nemnda påpeker at flyselskapene plikter å tilby omruting «snarest mulig», selv om dette medfører at de må kjøpe billetter med andre selskaper.

– Dersom Norwegian ikke har vurdert å omrute klager med andre flyselskaper fordi klager angivelig ikke ba om det, er det ikke godt nok. Nemnda mener derfor at klager ikke er omrutet «snarest mulig», og at selskapet i dette tilfellet ikke har godtgjort at forsinkelsen for klager ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak ble truffet, mener nemnda.

Den har bestemt at Norwegian skal utbetale mannen en erstatning på 600 euro, eller 5.800 norske kroner.