SAS har endret praksis når bagasjen er forsinket

Kommer bagasjen min? Alltid en liten stressfaktor når man ankommer reisemålet, her Sola ved Stavanger. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS har fra og med denne uken gjort endringer i selskapets praksis når bagasje blir forsinket. Heretter er det slutt å stå i endeløse køer når kofferten ikke dukker opp med samme fly som passasjeren.

Selskapet har innført elektronisk registrering av bagasjen, og det er dermed kunden selv som har hånd om og styrer prosessen for å bli gjenforent med kofferten ellr bagen som ikke kom med samme fly.

Det gjør man kjapt via PC, tablet eller mobilen.

– Dette vil bli en mer effektiv prosess. Kunden slipper å stå i lange og tidkrevende køer, som det ofte blir når det en sjelden gang skjer at bagasjen blir forsinket. De kan registere saken selv, reise hjem og vente på oss, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen til flysmart24.no.

Det er utarbeidet et eget skjema for den nye digitale tjenesten, som gjør at man gjør hele prosessen selv og ikke trenger noen kode for saken sin – slik man måtte før.

– Nei, det nye er at det er kunden selv som sørger for at nødvendige opplysninger om den forsinkede bagasjen. Alt det andre som skjer i etterkant, oppsporing og frakt av bagasjen til eieren, blir som før, sier Johansen.

Det betyr at det er kunden selv som oppgir når og hvor bagasjen skal leveres.

– Vi er opptatt av at dette skal skje så raskt som mulig. Som regel dreier det seg om en relativt kortvarig prosess. Oppdager bakkemannskapet at bagasje er blitt etterlatt på et avreisested, blir den som hovedregel sendt med neste fly. Det kan være en time senere, der vi har mange frekvenser, sier Johansen.

De som har problemer med den digitale tjenesten i slike tilfeller vil kunne få hjelp ankomstpersonalet, det vil fortsatt være en serviceskrank i bagasjeutleveringen.

Johansen sier at det er svært lite bagasje som blir forsinket eller går tapt. Vi regner at det dreier seg om 0,3 prosent av alle kolli som sendes. Det betyr at det heldigvis er svært sjelden at passasjerene opplever at bagasjen ikke kommer med samme fly som dem selv, sier Johansen.

Lik flysmart24.no på Facebook