Dårlig vær forsinket SAS-fly, må betale erstatning

Været var så dårlig at SAS-flyet måtte returnere til terminalen på Oslo Lufthavn. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS-flyet ble kraftig forsinket på grunn av dårlig vær på Gardermoen og måtte returnere til terminalen på grunn av motorfeil. Det, mente SAS, kunne ikke selskapet stilles økonomisk ansvarlig for. Jo, mente flyklagenemnda.

Derfor har nemnda for flyreiser besluttet at SAS skal punge ut med 600 euro til hver av de to passasjerene som fikk reisen sin forsinket på grunn av værforholdene på Oslo Lufthavn denne dagen. Det tilsvarer rundt 12 000 norske kroner.

«Dårlig vær» er normalt det beste kortet flyselskapene kan trekke frem for å unndra seg erstatningsplikt ved kansellering og forsinkelse. Normalt er også flyklagenemnda lydhør for en slik forklaring.

Men ikke alltid, skal det vise seg.

De to aktuelle personene skulle reise fra Ålesund til Oslo Lufthavn i desember 2017, og videre til Ho Chi Minh via Bangkok.

Men uværet og motorproblemene på Gardermoen gjorde at flyet ble kraftig forsinket. Når det skulle returnere fra Ålesund, var forsinkelsen blitt så stor at de mistet videreforbindelsen med Thai Airways videre til Asia. De ble rutet om med Turkish Airlines slik at de kom sju timer forsinket frem til Vietnam.

En så lang forsinkelse kan kvalifisere for erstatning for passasjerene. Men SAS avviste alle krav og henviste til dårlig vær. Dette kan være en ekstraordinær omstendighet som fritar for erstatning, ifølge felles EU/EØS-regler.

Selskapet viste til at værforholdene var så dårlige denne dagen at flyet til Ålesund måtte returnere til terminalen da det ble oppdaget vibrasjoner i motorbladene før flyet tok av. Flyet hadde da også stått lenge i kø for å bli aviset.

Isdannelsen i motoren, mente SAS, var knyttet til de krevende værforholdene denne dagen, og avviste at det kunne bli snakk om erstatning. SAS presenterte rapporter og logger for å underbygge sin argumentasjon.

Den forklaringen kjøper ikke Transportklagenemnda. Den skriver i sitt vedtak at den er enig i at værforhold som påvirker flytrafikken kan være en omstendighet som medfører at den reisende ikke har krav på erstatning.

I dette tilfellet, derimot, sier et flertall i nemnda at SAS må betale passasjerene de 12.000 norske kronene de har krevd.

Nemnda konkluderer med at teknisk feil ikke fritar ikke fra plikten til å betale erstatning.

– Unntak kan tenkes ved fabrikasjonsfeil, skader på flyet på grunn av sabotasje eller terrorhandlinger eller kollisjon med fugl. I dette tilfellet legger nemndas flertall til grunn at den tekniske feilen skyldtes været. Etter nemndas syn er en teknisk feil forårsaket av været – som i dette tilfellet – ikke en ekstraordinær omstendighet som fritar for ansvar, skriver nemnda i sin beslutning.

Lik flysmart24.no på Facebook