SAS avviser flyklagenemnda – nekter å betale erstatning

SAS nekter å betale ut erstatning til reisende som ble rammet av pilotstreik. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flyselskapet SAS har for første gang nektet å utbetale erstatning i klagesaker som selskapet har tapt i flyklagenemnda. – Klagenemndas avgjørelser er basert på feil bruk av jussen, mener SAS.

Transportklagenemnda for flyreiser hadde avgjort at SAS skulle betale ut 113000 kroner som kompensasjon i sju ulike saker.

SAS har som prinsipp at selskapet følger nemndas avgjørelser, selv der det er uenig i konklusjonen. Nå setter imidlertid selskapet foten ned, og har gjort nemnda oppmerksom på at det ikke godtar grunnlaget avgjørelsene er tatt på. Derfor vil det heller ikke utbetale fem øre i erstatning til kundene.

I og med at SAS avviser utbetaling, er det heller ikke mer flyklagenemnda kan gjøre for de reisende som nå har tapt de pengene de regnet med de skulle få fra SAS. Saken må nå eventuelt tas videre i rettsapparat.

– Nemndas avgjørelse er rådgivende. Det er ikke klagerett på avgjørelsen, men saken kan bringes inn for tingretten, sier daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivs Forum til flysmart24.no. Reiselivsforumet er sekretariat for klagenemnda.

De sju sakene knytter seg til en pilotstreik i SAS i september 2017, og alle de aktuelle kundene fikk sine reiser kansellert eller utsatt på grunn av at SAS innstilte over 100 avganger frem i tid. Den største av disse sakene omfattet 27 personer som skulle reise fra Tromsø til Svalbard, en annen gjaldt en reise fra Oslo til Malaga.

Streiken, som dreide seg om uenighet om arbeidsavtale mellom pilotene og selskapet, ble imidlertid avblåst før den ble trappet opp. Dette var likevel ikke tidsnok til at tusener fikk sine reiser ødelagt. SAS refunderte billettutgiftene men avviste alle krav om ytterligere erstatning. Da de havnet inn for flyklagenemnda fikk de reisende i alle sju saker medhold i forhold til EU-reglene for luftfarten.

Bl.a. viser nemnda til en sak i EU-domstolen som sier at forhandlinger og konflikt innen eget selskap er å betrakte som en del av en normalt virksomhet i et selskap.

Derfor, mener et flertall i nemnda, er en slik situasjon også innenfor selskapets faktiske kontroll. Det er kun saker som ligger «utenfor selskapenes kontroll» som gjør at selskapene kan påberope seg fritak for erstatning.

Når SAS sier nei til en slik konklusjon er det ifølge informasjonssjef Knut Morten Johansen fordi selskapet mener at nemnda har lagt feil tolkning av EU-dommen til grunn:

– Nemnda sammenligner en ordinær og lovlig streik med en såkalt «vill streik» med basis i en helt spesiell spontanaksjon i det tyske selskapet TUI hvor ansatte nektet å gå på jobb. Dette skyldtes at selskapet overrasket de ansatte med en betydelig restrukturering uten at representanter fra de ansatte medvirket eller var informert på forhånd, sier Johansen.

Derfor, mener SAS, kan ikke selskapet akseptere nemndas avgjørelse om å stille SAS erstatningspliktig i de sju sakene:

– Nei, i SAS mener vi at streiker som følger samfunnets, arbeidsretten og riksmeklingsinstituttets spilleregler ligger utenfor det erstatningspliktige. Den aktuelle streiken var ikke foranlediget av SAS sin sedvanlige aktivitetsutøvelse og den lå utenfor SAS sin faktiske kontroll. Nemndas avgjørelse er i så måte en «nyutviklet» rettstilstand og fortolkning, etter at innholdet og premissene i dommen dras lengre enn det er grunnlag for. Den norske nemnda avviker også fra en avgjørelse i dansk nemd i en lignende sak, mener Johansen.

SAS mener at hvis den norske nemndas avgjørelse blir stående vil de aller fleste streikene – lovlige, ulovlige, under mekling eller ikke i eget selskap – gi grunnlag for å utbetale erstatning.

Lik flysmart24.no på Facebook