Fulle passasjerer amok, amerikansk politi måtte gripe inn

Situasjonen var dramatisk på Norwegian-flyet da de berusede passasjerene skapte redsel blant ansatte og passasjerer. Foto: Hans Olav Nyborg

Da Norwegian-flyet hadde forlatt Oslo Lufthavn og var kommet opp i luften, startet flere berusede passasjerer å trakassere og angripe kabinpersonalet. De klarte ikke å håndtere den truende situasjonen før en amerikansk politimann grep inn.

Dramaet i denne hendelsen har hittil vært ukjent. Den skjedde om bord på Norwegians avgang fra Gardermoen til München den 11. mars.

Kapteinen på flyvningen denne søndagen  har sendt en redegjørelse om saken til Luftfartstilsynet, på vegne av flygesjefen i selskapet, Thomas Hesthammer. Tilsynet har nå gitt flysmart24.no innsyn i saken.

Hendelsen ble ikke gjenstand for spesiell medieoppmerksomhet. I en nyhetsartikkel som ble publisert på TV2 like etterpå, fremstår den som en relativt udramatisk hendelse der man skriver at åtte personer måtte forlate flyet, fordi de ikke klarte å oppføre seg.

I brevet til Luftfartstilsynet bretter imidlertid flyets kaptein ut hele hendelsen i detalj, og beskriver hvor  svært dramatisk situasjonen om bord på flyet egentlig var.

Uhyggen startet kort tid etter avgang, da flyet var like nord for Göteborg. Flere personer, som kapteinen omtaler som med arabisk opphav, oppførte seg tidlig svært aggressivt mot personalet og fikk klar beskjed om å roe seg ned.

De hadde drukket medbrakt alkohol om bord, og ble informert om at dette ikke var tillatt. Det var sju menn og en kvinne i reisefølget. Kabinsjefen følte situasjonen så alvorlig at han tok kontakt med kapteinen om saken, og han skriver i rapporten:

– Jeg ga beskjed til kabinsjefen om at de skulle få en ny advarsel. Etter noen minutter kom han tilbake og fortalte at de nå var enda mer aggressive. En av dem hadde reist seg og fulgte etter en av de kabinansatte bak i flyet og truet ham der, skriver kapteinen.

Denne ansatte anropte sine kolleger via interntelefonen og ba om hjelp. En amerikansk polititjenestemann, spesialist på terror på fly, befant seg tilfeldigvis om bord og hadde fulgt utviklingen av situasjonen fra sitt sete.

Han reiste seg og legitimerte seg overfor kabinpersonalet. Han gjorde det samme overfor de som hadde laget bråk.

Plutselig dytter den ene av bråkmakerne til politimannen «som straks tok kontroll over mannen», som kapteinen skriver.

– En annen av mennene forsvant da plutselig inn på toalettet, uten åpenbar grunn, fordi han kom ut igjen etter bare noen sekunder, skriver kapteinen som understreker det truende i hele situasjonen.

– Oppførselen til disse mennene var aggressiv, upassende, truende og skremmende. Det mest skremmende var at de opptrådte som en gruppe. Da jeg ble kontaktet av kabinpersonalet overhørte jeg en del av samtalen, og forsto straks at de ansatte var svært redde. Men de forsøkte å forhandle med mennene på en rolig måte, skriver kapteinen som straks bestemte seg for å avbryte flyvingen og lande i København for å få hjelp.

Han skriver at han unnlot å annonsere den ekstraordinære landingen i frykt for at de truende passasjerene skulle oppdage dette og reagere med ny aggresjon. Kapteinen ba trafikkledelsen på Kastrup om å få prioritert landing, det vil si at andre fly måtte vike for at Norwegian-flyet fikk lande så raskt som mulig.

Der ble de møtt av seks danske politimenn som straks fikk fjernet de åtte personene fra flyet. Mens de ble ført ut kom de med flere rasende utsagn. Mannskapet fant etter hvert håndbagasjen til de åtte.

Alle lister ble sjekket, og en stund virket det som om flyet hadde hatt en person om bord som ikke sto på passasjerlisten. Dette skapte uro hos kapteinen.

– Vi fryktet at disse, ut fra deres oppførsel om bord, med hensikt hadde plassert en gjenstand om bord. Derfor bestemte jeg at flyet skulle tømmes for passasjerer, og alle måtte ta med seg sin egen håndbagasje. Vår bekymring var at personene hadde fått flyet til å lande slik at de selv kunne gå av og så etterlate et objekt på flyet, skriver kapteinen.

Etter at flyet var blitt grundig sjekket, returnerte det til Oslo. Den kabinansatte som var blitt truet bak i flyet følte seg så dårlig at han gikk av flyet før det satte snuten hjem mot Oslo igjen.

Den amerikanske politimannen har i etterkant berømmet kabinpersonalets innsats, men sa samtidig at situasjonen var på nippet til å utvikle seg «med en helt annen utgang.»

– Jeg informerte passasjerene ved tre anledninger, stående inne i kabinen, om hva som hadde skjedd. Da vi landet i Oslo klappet de, og minst et førtitalls personer takket dem for innsatsen. Mange av disse var nok også skremt over hendelsen, skriver kapteinen.

Hva som skjedde med de åtte personene som ble arrestert i Danmark, er ikke kjent. Passasjerene kom seg til München med et annet fly neste dag.

Kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet sier i en kommentar at tilsynet ser meget alvorlig på at passasjerer oppfører seg på en måte som i verste fall kan sette flysikkerheten i fare.

– Det er flyselskapene som har ansvaret for sikkerheten om bord. De skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å håndtere denne type situasjoner både før og etter at flyet har tatt av. Blant annet må de sikre at de følger sine prosedyrer for å avvise passasjerer som er beruset før de kommer om bord eller inntar medbrakt alkohol om bord på flyet. Håndtering av vanskelige situasjoner er en viktig del av treningen for kabinbesetningen. Vi vet at flyselskapene tar dette svært alvorlig, sier Nordheim.

Han sier at det ikke er noe problem at en amerikansk polititjenestemann grep inn i situasjonen.

– Tvert imot bidro han, etter det vi forstår, til å få løst situasjonen. Det finnes flere eksempler på at passasjerer har bidratt i situasjoner hvor andre passasjerer opptrer truende. Det er opp til kapteinen om bord å vurdere om han ønsker hjelp fra andre passasjerer ved denne typen hendelser, sier Nordheim.

Hos Norwegian sier talsperson Astrid Mannion-Gibson at det er all grunn til å rose personalet om bord etter deres håndtering av situasjonen:

– Vi har nulltoleranse for truende oppførsel om bord. Vi har hatt et betydelig fokus på å redusere antallet og konsekvensene av såkalte uregjerlige passasjerer – alt fra å identifisere passasjerer allerede på flyplassen til hvordan slike situasjoner skal håndteres om bord. På denne aktuelle flyvningen var det tilfeldigvis en passasjer som hadde ekspertise på dette området, og som hjalp besetningen, noe vi er veldig takknemlig for, sier Mannion-Gibson.