Tok taxi for tusener etter flytur – Norwegian må betale

Norwegian-flyet var så forsinket at all kollektiv transport mannen kunne bruke, hadde sluttet å gå. Foto: Knut-Erik Mikalsen

I enkelte situasjoner kan det virkelig lønne seg å stå på for sine rettigheter overfor flyselskapene. Det erfarte en militær som mistet alle kollektivtilbud da han reiste med Norwegian fra Nord-Norge til Oslo.

Siste fly fra Harstad-Narvik Lufthavn denne kvelden var så forsinket at det ikke fantes noe kollektivtilbud han kunne bruke da flyet omsider tok bakken på Gardermoen.

Han skulle til Elverum. Dermed ble det taxi hjem på den 10 mil lange turen.

Det ble ingen billig fornyelse, turen kostet den nette summ av kroner 3.596,55. Den regningen presenterte han etterpå for Norwegian, som blankt avviste kravet og nektet å dekke mannens ekstrautgifter.

Mannen ga seg imidlertid ikke, derfor sendte mannen klage til Transportklagenemnda for flyreiser for å få dekket merutgiftene.

Det var et smart grep, for nemda støttet kravet og har bedt Norwegian dekke mannens store taxiregning. Bare fratrukket noen hundrelapper som vedkommende måtte ha betalt for togbilletten.

Mannen har i sin saksfremstilling opplyst at han før avgang fra Evenes sjekket med Norwegians telefon for Forsvaret fordi flyet åpenbart ville bli sterkt forsinket. Der fikk han angivelig beskjed om å ta taxi hjem og sende kravet videre til flyselskapet.

Da han ankom Gardermoen og snakket med flyselskapets personale, var ikke denne løsningen like åpenbar.

De visste ikke hva vedkommende skulle gjøre, men sa at hvis han hadde fått beskjed om å ta taxi, måtte han gjøre det. Han forsøkte også å få kontakt med Norwegians kontakttelefon for Forsvaret igjen, men den var da stengt for kvelden.

Når flyselskapet avviste kravet mente man at det ikke er uvanlig at det oppstår ekstrakostnader for de reisende og at det ikke vil være rimelig at flyselskapet skal dekke disse. Hadde forsinkelsen vært et kvarter lenger, tre timer, kunne mannen ha hatt krav på EU-kompensasjon. Også dette brukte Norwegian som argument for ikke å betale den store taxiregningen.

Det er klagenemnda enig i, men drar i stedet opp en paragraf i luftfartsloven som nemnda kommer til anvendelse her:

«Fraktføreren er ansvarlig for tap som følge av forsinkelse ved lufttransport av passasjer, reisegods og gods, med mindre han godtgjør at han selv og hans folk har tatt alle forholdsregler som med rimelighet kan kreves for å unngå tapet, eller at dette ikke er mulig for dem». 

Derfor er nemndas konklusjon basert på at Norwegian ikke har redegjort nærmere for hva som var årsaken til forsinkelsen i dette tilfellet.

– Nemnda kan derfor ikke se at Norwegian har godtgjort at man har tatt alle forholdsregler som med rimelighet kan kreves for å unngå tapet, skriver den.

Lik flysmart24.no på Facebook