Flyselskapene til angrep på matsalg på Gardermoen

Bit-utsalget på Oslo Lufthavn er stridens kjerne. Flyselskapene liker ikke muligheten for å forhåndsbestille flymat. Foto: Avinor

Salg av mat til flypassasjerene på Oslo Lufthavn er nå i ferd med å bli en konflikt mellom Avinor og flyselskapene. NHO Luftfart mener Avinor opptrer på en måte som undergraver flyselskapenes virksomhet og at de blir henvist til å plukke opp «søppel og søl» etter Avinors salg.

Bakgrunnen for feiden mellom Avinor og flyselskapene er Avinors medvirkning i forhåndsbestilling av mat fra en av flyplassens leverandører.

Prosjektet, som heter «To-Go», går ut på at reisende kan bestille ferdige matretter og drikke via utsalgsstedet Bit. Her kan man bestille hele måltider for å spise på flyet. Maten bestilles på Avinors nettsted og passasjerene plukker matpakken opp før avgang.

Nå har Avinor utvidet dette tilbudet overfor kundene, og flyselskapene liker dette svært dårlig. De mener at Avinors rolle i dette prosjektet medvirker til å redusere inntektene fra ombordsalget av mat og drikke. Denne omsetningen gir for mange selskaper livsviktige ekstra-inntekter.

Flyselskapene har bedt sin arbeidstakerorganisasjon, NHO Luftfart, ta opp saken overfor Avinor. Dette bekrefter administrerende direktør Torbjørn Lothe overfor flysmart24.no:

– Det er helt riktig at bransjen reagerer på dette initiativet. Avinor skal etter vår vurdering tilrettelegge for en effektiv og rasjonell drift av lufthavnene som fremmer etablering av et godt flytransporttilbud. Med dette konseptet «kannibaliserer» Avinor fra flyselskapene, og svekker inntjeningsmulighetene for disse. Dette gir snarere et dårligere enn et bedre flytilbud, sier Lothe.

Han sier at bransjen i første omgang vil ha Avinor i tale om den økte matsatsingen, og ønsker å få klarhet i hva den aktuelle matservicen kan komme til å bety kommersielt for flyselskapene.

I dag foregår det et omfattende matsalg ellers på flyplassen, men det er det Avinor-formidlede forhåndssalget av om bord-mat, og som er i direkte konkurranse med det flyselskapene driver, som er problemet.

– Bransjen reagerer på at Avinor tilsynelatende bevisst ønsker å selge mat og drikke til konsum om bord på flyene. Dette reduserer ytterligere flyselskapenes kommersielle muligheter, og de får også kostnadene med å håndtere «søppel og søl», sier Lothe.

Etter det flysmart24.no forstår er det spesielt Norwegian som reagerer, fordi det har en forretningsmodell der ekstrasalg ut over billetten er kritisk viktig.

Selskapet har imidlertid ikke besvart flysmart24.nos henvendelse om saken.

Hos Avinor stusser kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud litt over reaksjonen fra flyselskapene, men sier de er innstilt på å diskutere saken. Hun sier at Avinor de senere årene har videreutviklet nye salgskonsepter.

– Vi har tatt i bruk andre salgskanaler for å møte etterspørselen, for eksempel netthandelsløsninger. Konsepter der man forhåndsbestiller mat på nett har eksistert en god stund både på taxfree og hos bakervarekjeden Bit. Nå har vi tatt dette et steg lenger ved å tilby det også ved andre utsalg. Dette for at de reisende skal få et bedre og mer effektivt tilbud og dermed en enda bedre passasjeropplevelse. Dette er altså i seg selv ikke noe nytt, kun en utvidelse av et eksisterende tilbud, sier Ulverud.

Hun sier at hvis flyselskapene reagerer negativt på dette ber hun dem ta kontakt. Det vil trolig skje i første kontaktmøte som partene har jevnlig.

– Vi opplever at vi har en god dialog med flyselskapene, og setter pris på om de tar direkte kontakt med oss om det er forhold de reagerer på. Vi er begge opptatt av å gi passasjerene et best mulig tilbud, sier Ulverud.