Måtte åpne urne i sikkerhetskontrollen på Gardermoen

Oslo Lufthavn beklager episoden i sikkerhetskontrollen der en reisende måtte åpne en urne hun hadde med seg på gjennomreise. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Sikkerhetskontrollørene forlangte å åpne urnen som en reisende hadde med seg ved gjennomreise på Oslo Lufthavn. Det skjedde med en potetskreller. Flyplassen beklager nå dypt den lite verdige behandlingen passasjeren ble gjenstand for da hun hadde levningene etter en avdød med seg på turen.

Datteren til avdøde har henvendt seg til flyplassen om saken, har nå fått en personlig unnskyldning for det som skjedde med morens urne. Flyplassledelsen slår fast at urnen under ingen omstendighet skulle ha blitt åpnet.

Flyplassen har også tatt opp hendelsen med sikkerhetsselskapet Nokas for å sikre seg mot at en slik episode gjentar seg.

Det var noen dager før jul at den finske kvinnen var på gjennomreise på Gardermoen. Hun kom fra Cancun i Mexico, og skulle reise videre hjem til Finland med urnen. Den finske kvinnen som har henvendt seg til lufthavnen om saken er avdødes datter, og det var kvinnens svigerinne som reiste med urnen hjem til Finland. Der skulle moren stedes til hvile.

Urnen var blitt forskriftsmessig forseglet i Cancun. På sin lange tur fra det østlige Mexico og gjennom Europa hadde hun passert gjennom flere sikkerhetskontrollen på flere flyplasser – uten problemer av noe slag.

Helt til hun kom til Oslo Lufthavn. Herfra skulle hun legge ut på siste etappe hjem mot Finland.

På Gardermoen blir hun stanset i sikkerhetskontrollen og hennes svigerinne forteller at det var her problemet oppsto da sikkerhetsansatte forlangte å få undersøke urnen nærmere:

– Dere har sikkert rett til å undersøke urnen. Men måten dette ble gjort på var både respektløs og uprofesjonelt, skriver svigerinnen på Oslo Lufthavns Facebook-side:

– Dere hadde ikke passende utstyr da dere ville åpne urnen, og dere måtte derfor gå til nærmeste kjøkken for å hente noe. Omsider fant dere en slags potetskreller-kniv som dere åpnet urnen med, skriver kvinnen som spør om dette var første gang flyplassen opplevde å behandle en urne som en passasjer hadde med seg.

Hun legger ikke skjul på at hun fant sikkerhetskontrollørenes oppførsel som oppsiktsvekkende uverdig og meget støtende.

Oslo Lufthavn, som ellers markedsfører seg med at den svarer på henvendelser så å si døgnet rundt, lot innlegget ligge ubesvart på sin Facebook-side i flere uker. Da flysmart24.no gjorde lufthavnens ledelse oppmerksom på innlegget og ba om en vurdering av opptredenen overfor kvinnen, skjedde imidlertid ting fort:

– Passasjeren har fått svar der vi beklaget hendelsen så hun er fulgt opp av Avinor, da hun også ga tilbakemelding på Twitter, men vi har ikke hørt noe tilbake fra henne ennå, opplyser mediesjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn til flysmart24.no.

Han beklager dypt det passasjeren ble utsatt for og er klar i sin konklusjon:

– Urnen skal under ingen omstendigheter åpnes, sier Andersen. Han opplyser at saken er notert internt i Avinor.

– Vi synes selvsagt ikke dette er heldig på noen måte. Vår kontraktspart i saken følges nøye opp slik at vi unngår at noe liknende skal skje igjen. Her har det skjedd en glippe og vi er i dialog med Nokas for å finne ut hva som har skjedd, sier Andersen.

Han sier at det i forbindelse med sikkerhetskontroller kan være at det ikke er mulig å se helt gjennom alle gjenstander med røntgenutstyret.