Norwegian kan få gjennombrudd – lover nye Asia-ruter

Norwegian kan snart ha samarbeidsparntere i USA på plass. Foto: Norwegian.

Norwegians ønske om å kunne starte en rekke nye lavprisruter til Asia er nå blitt løftet opp på høyeste politisk nivå. Saken er blitt en prioritert del av den nye regjeringsplattformen.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har sagt at selskapet er klar til å åpne en hel rekke nye direkteruter til Asia dersom selskapet får rettighet til å fly den korteste strekningen mellom Europa og Asia, den går over Sibir. Denne rettigheten har SAS i dag, men russerne har til nå nektet Norwegian den samme muligheten.

Nå blir presset bak det norske kravet tydeligere. I avsnittet om luftfart skriver de fire regjeringspartiene at den nye flertallsregjeringen skal «samarbeide med Russland om overflyvningsrettigheter.» Dette er første gang denne saken har vært så eksplisitt prioritert av en regjering.

At Norwegian-saken nå løftes frem, gir nytt håp for ledelsen i Norwegian:

– Vi er veldig god fornøyd med at regjeringen ser verdien av økt trafikk mellom Norge og Asia, både for eksportnæringen og turisme i hele landet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til flysmart24.no.

Kristin Krohn Devold, sjef for NHO Reiseliv, er ikke mindre optimistisk:

– Vi håper regjeringen vil anstrenge seg for at flere norske flyselskaper skal få tilgang til russisk luftrom, sier hun.

Norwegian har selv pekt på nye rutemuligheter til Hongkong, Beijing, Tokyo, Seoul, Osaka og Shanghai.

Bakgrunnen for at Norwegian ønsker å fly over Sibir, er at dette er den strekningen alle flyselskaper i dag bruker på rutene mellom Sør Øst-Asia og vesten. Den er raskest. Men luftrommet kontrolleres nøye av Russland, som er svært tilbakeholden med å la flere selskaper bruke den attraktive strekningen.

Norske myndigheter har ved flere anledninger bedt russerne om å la også Norwegian få fly over Sibir, så langt uten gjennomslag. I dag er det bare SAS som kan bruke denne retten, etter en avtale som ble gjort på 50-tallet.

Mens Norwegian må vente, benytter andre selskaper enn SAS muligheten til å kaste seg inn på det asiatiske markedet til Norge. Fra 15. mai starter et kinesisk selskap, Hainan Airlines, trafikk mellom Beijing og Oslo. De kan fly på kinesisk avtale over Sibir.

De skandinaviske regjeringer forhandler med russerne samlet, og alle er enige om å jobbe for Norwegians sak. For Norges del blir det fremholdt som et paradoks at SAS har en rettighet som selskapet ikke benytter. Alle SAS-rutene til Asia går enten fra Stockholm eller København, og ingen fra Oslo. Dette vil Norwegian gjøre noe med.

Slik går Sibir-korridoren. Artikkelen fortsetter under bildet

Den korteste veien til og fra Asia er Sibir-korridoren, de røde strekene. Uten lov å fly der må Norwegian fly nedfor den hvite grensestreken. Foto: YouTube

Sandaker-Nielsen minner om hvilke perspektiver som åpnes hvis Norwegian får slippe til:

– I dag bidrar utenlandske Norwegian-reisende til en meromsetning for norsk næringsliv på mer enn 13,6 milliarder kroner. De reisendes forbruk skaper grunnlag for 17 000 arbeidsplasser i hele landet, ifølge en rapport fra Menon Economics. Potensialet er derimot mye større. Dersom vi får tilgang til Sibir-korridoren vil ytterligere 18 000 arbeidsplasser kunne bli skapt som et resultat av en rekke nye direkteruter, sier Sandaker-Nielsen.

Han sier at selskapet mer enn gjerne tar et møte med samferdselsminister Jan Georg Dale om hva Norwegian kan bidra med inn i prosessen for å sikre nye trafikkrettigheter.

NHO Reiseliv mener at det haster å få gjennomslag for flere direkteruter:

– Det handler om å sikre like rammebetingelser for norske og utenlandske flyselskaper som betjener norske flyplasser. Dagens praksis med direkteruter fra Asia til våre konkurrerende naboland utgjør en betydelig konkurranseulempe for Norge, sier Krohn Devold.

Hun sier at det asiatiske, pengesterke turistmarkedet utgjør et enormt potensial for Norge:

– Kinesisk middelklasse har fått øynene opp for landet vårt, og de fascineres av den norske livsstilen. Vi ser en økende trend der asiatene reiser mer på egen hånd og ikke nødvendigvis gjennom organiserte gruppeturer. Direkteruter gjør det enklere og raskere å reise hit, sier hun.

Lik flysmart24.no på Facebook