En skalldyrtallerken ble for mye for Norwegian

Den reisende har plikt til å begrense skadene for flyselskapet ved forsinkelse, slår flyklagenemnda fast. Det betyr at man ikke kan velge dyr mat selv om selskapet har sagt at de dekker matutgifter. Illustrasjonsfoto: Knut-Erik Mikalsen

Da flyet til Paris ble forsinket, bevilget passasjeren seg en skalldyrtallerken som ventemat på Oslo Lufthavn. Prisen for den var så høy at det var i strid med plikten om å redusere skadene for selskapet, slår Transportklagenemnda fast.

Beslutningen betyr at det ikke er adgang til  å meske seg med det beste fra flyplass-restaurantene når forsinkelse oppstår og flyselskapet sier det skal dekke ekstra matutgifter.

Alle må forholde seg til regelen om tapsbegrensning, mener nemnda.

Alle Max-fly satt på bakken

Når selskapet tilbyr seg å dekke de reisendes merutgifter til bespisning, må det derfor skje innenfor rimelighetens grenser.

En fersk avgjørelse i Transportklagenemnda viser dette helt tydelig.

Norwegian-flyet fra Oslo til Paris var forsinket. Dette  var i mars, og dagen etter at Norwegian måtte sette alle sine Boeing 737 Max-fly på bakken. Dette etter en beslutning i den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA. Paris-flyvingen skulle skje med et Max-fly.

Fordi selskapet på få timer måtte legge om disponeringen av flyflåten, ble flyet som ble satt inn i stedet ble forsinket. Det landet tre timer og 15 minutter etter ruteplanen i Paris. Derfor krevde passasjeren bl.a. kompensasjon i forhold til EUs regelverk på 400 euro.

Hevdet han ikke ble informert

Dette ble avslått av flyklagenemnda. Begrunnelsen var at den internasjonale beslutningen om å sette 18 av selskapets Max-fly på bakken lå utenfor Norwegians kontroll.

Mannen hadde imidlertid også utgifter til mat, noe han hevder Norwegian ikke informerte om da de sendte ut tekstmelding til passasjerene om forsinkelsen denne dagen.

I selskapets regler heter det at «dersom man kjøper egen mat og drikke, må man huske å holde prisen innenfor rimelighetens grenser og ta vare på de originale, spesifiserte kvitteringene.»

Satte foten ned

Passasjeren kjøpe en skalldyrtallerken til 399 kroner, og sendte regningen til Norwegian. De nektet å dekke mer enn 200 kroner, som de anså som en rimelig sum.

Dette protesterte passasjeren på og sendte saken inn til flyklagenemnda der han krevde både EU-kompensasjon, utgifter til taxi i Paris og for maten.

Der setter klagenemnda ned foten. Den minner i den forbindelse om at passasjeren ikke bare har rettigheter men også en tapsbegrensingsplikt i slike situasjoner.

Den sier at den skadelidende part må forsøke å unngå eller begrense de skadelige konsekvensene av motpartens avtalebrudd. I dette tilfelle kontrakten om å fly vedkommende til Paris på et bestemt tidspunkt.

Dermed fastsetter også klagenemnda erstatningen til Norwegian-passasjeren til 200 kroner.