Flygeledere uten gyldig sertifikat – tatt ut av tjeneste

Luftfartstilsynet har avdekket av flygeledere har jobbet uten å ha papirene sine i orden. Illustrasjonsfoto: Avinor

Luftfartstilsynet beordret Avinor Flysikring å ta 13 flygeledere ut av tjeneste med øyeblikkelig virkning etter at tilsynet avdekket at de jobbet i Avinors flytårn uten å ha gyldige sertifikater.

Det var under et tilsyn i slutten av oktober at tilsynet oppdaget forholdet. Noen av flygelederne hadde jobbet i opptil 10 måneder uten å ha papirene i orden.

Tilsynet reagerte raskt på situasjonen. I tilsynsrapporten, som flysamert24.no har fått tilgang til, krevde det at Avinor Flysikring i løpet av bare fire dager skulle dokumentere gyldig kompetanse for samtlige 450 flygeledere i selskapets tjeneste.

– Luftfartstilsynet vurderer dette å være alvorlig. Det er strenge krav for å utføre denne type oppgaver og det kreves en helt spesifikk kompetanse som skal fornyes innen utløp av sertifikatperioden. Luftfartstilsynet har derfor gitt Avinor Flysikring et såkalt nivå 1 avvik – som er det alvorligste avviket vi gir. Et slikt avvik kan i noen tilfelle medføre delvis eller full stopp i arbeidet inntil dette er bragt i orden, sier avdelingsdirektør for flysikring i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen, til flysmart24.no.

Olsen opplyser at de 13 flyvelederne som ble tatt ut av tjeneste, jobber på ulike enheter i selskapet. Årsaken var at de ikke hadde sørget for å fornye sertifikatet, slik de er pålagt å gjøre.

Et sertifikat er gyldig i tre år, før det må fornyes.

– Fornying av sertifikatet medfører krav til trening og medisinsk godkjenning før dette kan fornyes. I de fleste tilfellene så var disse kravene på plass, men det var ikke søkt om fornyelse av sertifikatet. Det var imidlertid to tilfeller der nødvendig trening ikke var gjennomført, sier Wenche Olsen.

– De aller fleste som har operert uten gyldig sertifikat hadde likevel gjennomført nødvendig trening. Så vår vurdering er at dette ikke har hatt flysikkerhetsmessige konsekvenser i perioden. Det å operere uten gyldige sertifikat kan på lengre sikt gi uheldige konsekvenser hvis ikke flygeledere har gjennomført tilstrekkelig trening. Det er derfor Luftfartstilsynet ser alvorlig på dette avviket, sier Olsen.

Avinor Flysikring er et heleid datterselskap av Avinor og bemanner flytårnene rundt om på landets flyplasser.

I selskapet sier kommunikasjonssjef Erik Lødding at Avinor Flysikring også foretar sine egne undersøkelser. De ønsker å finne ut hvordan situasjonen kunne oppstå at flygeledere jobbet uten at sertifikatene deres ble fornyet i tide.

– Det er viktig å nevne at det er ingenting som tilsier at denne saken har gått utover flysikkerheten, noe Luftfartstilsynet bekrefter. Det er uansett på det rene at denne saken ikke skulle ha skjedd, og vi jobber derfor med å rett opp i dette, sier han.

Lødding vil ikke si hvor de aktuelle flygelederne jobber:

– Ettersom saken omfatter medarbeidere ved små enheter med få medarbeidere, kan vi dessverre ikke gå ut med info hvor disse fysisk har jobbet. Dette av hensyn til den enkelte medarbeider som allerede er i en lei situasjon, sier han.

Han forsikrer at situasjonen vil være normal igjen i løpet av relativt kort tid:

– Det viktigste for oss er at sikkerheten ikke har vært redusert. Vi ser allikevel alvorlig på denne saken, og fokuset nå er å sørge for at dette ikke skal skje igjen, sier Lødding.