Norsk selskap kan snart få lede flytrafikk i Spania

Binter er et av de spanske flyselskapene som bl.a. flyr mellom Kanariøyene. De kan få norsk tårn-ledelse. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Et datterselskap av Avinor kjemper nå om anbud for å styre flytrafikken på en rekke spanske flyplasser. Det kan ende med at flyplasser på Kanariøyene og steder som bl.a. Alicante, Valencia og Ibiza blir ledet av et norsk selskap.

Det er selskapet Avinor Flysikring som kjemper om kontrakter om å drive lufttrafikktjeneste i Spania. Det skjer gjennom et underselskap og i samarbeid med en spansk partner.

Det er de største operasjonene det norske selskapet noen gang har kastet seg inn i kampen om.

Håper å vinne en «pakke»

Det innebærer at selskapet – hvis det får tilslaget – skal bemanne og drifte flytårnene på de flyplassene de eventuelt vinner kontrakten for.

Da skal flygelederne jobbe for det norske selskapet.

Oppdragene er inndelt i tre ulike «pakker», og i Avinor Flysikring sier leder for strategi og samfunnskontakt, Erik Lødding, at man vil være glad om en av disse går til det norske selskapet.

Største til nå

– Avinor Flysikring har deltatt i enkelte konkurranser tidligere, men dette er det største anbudet til nå etter det jeg kjenner til, sier Løding til flysmart24.no.

Avinor Flysikrings satsing utenfor Norge er organisert gjennom et datterselskap som heter Ninox Air Navigation Services.

Dette skjer ifølge Løding for å sikre at det er et tydelig skille mellom samfunnsoppdraget i Norge og kommersiell satsing internasjonalt.

Velsignet av norske myndigheter

Bakgrunnen for at norske Avinor Flysikring kjemper om kontrakter i Spania er at flytrafikktjenesten i mange land nå er satt ut for åpen konkurranse.

Før var det de nasjonale flyplass-selskapene som drev denne tjenesten selv som et monopoloppdrag. Det innebar ikke sjelden åpen krig med flygelederorganisasjonene som utnyttet sin monopolsituasjon til å lamme flytrafikken når det oppsto lønnskonflikt og andre typer konflikter.

I dag er det åpen priskrig om mange av disse jobbene, også i Norge. Avinor Flysikring tapte i fjor kontrakten for tårndriften i Kristiansand og Ålesund da Avinor AS la disse ut på anbud. Derfor har norske myndigheter har sagt ja til at Avinor Flysikring kan gå inn i internasjonale anbudskonkurranser.