Utskriving av nødpass på flyplassene har stupt

Mange har reddet reisen sin ved å få utstedt nødpass på flyplassene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flyreisingen har stupt som følge av korona-krisen. Det har ført til nesten full stopp i en av politiets aktiviteter på Oslo Lufthavn, som har bestått i å hjelpe stressede nordmenn slik at de har kunnet reise ut av landet.

Utstedelse av nødpass har også stupt. Tall fra Politidirektoratet viser at det i årets åtte første måneder i 2019 ble utstedt 18081 nødpass, 4466 av disse ble utstedt på Gardermoen.

Antallet stuper

For inneværende år er det helt andre tall: I samme periode, januar til og med august, er det i 2020 utstedt bare 4437 utstedte nødpass, og 920 av disse ble utstedt på Gardermoen.

– Det er covid-19 som er årsaken til nedgangen i utstedelse av nødpass på Gardermoen, av særlig to grunner. Færre reisende, og at politiet av helse- og miljøhensyn for både reisende og ansatte stengte utstedelse av nødpass i en periode mellom mars og sommeren, sier politiinspektør Ragnhild Aass, leder av grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt, til flysmart24.

Det utløste flere pass

Nødpass-utskrivingen har nøye sammenheng med flyselskapenes aktiviteter på landets hovedflyplass. Da reiserestriksjonene ble fjernet for mange land i sommer, førte dette til merkbar økt reiseaktivitet. Det slo også ut på politiets arbeidsmengde på flyplassen:

– Fra 1. juli endret reiseaktiviteten seg da flere flyselskap åpnet ruter som hadde ligget nede i en periode. Dette sammen med lave smittetall førte til mer reisevirksomhet og dermed økte behovet for utstedelse av nødpass også, sier Aass.

Ikke raskere, men dyrere

Den reduserte aktiviteten med nødpass- har derimot ikke gjort det spesielt raskere å få pass-hjelp i siste liten, ifølge Aass:

– Nei, ikke spesielt.  Det forekommer at det er kø også ved utstedelse av nødpass, men det er unntakene at dette påfører de reisende noe særlig lenger saksbehandlingstid.  Nye regler for utstedelse av pass, som også gjelder for nødpass, som har tredd i kraft nå i sommer, gjør at saksbehandlingstiden for nødpass øker noe sett i forhold til tidligere, sier Aass.

Det har blitt dyrere å få utstedt nødpass. Passgebyret økte til 570 kroner fra 1. januar 2020, opp fra 430 kroner.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles