Advarer mot fly som har stått lenge på bakken

Fly som har stått lenge på bakken som følge av korona-krisen, må gjennom vedlikehold før de settes inn i trafikk igjen. Foto: Avinor

Korona-krisen ser ut til å gå mot en slutt. Det betyr i så fall at også flytrafikken vil øke igjen. Nå retter flysikkerhets-organisasjoner og flyeksperter oppmerksomheten mot de problemene som kan oppstå når fly, som har stått parkert siden mars, skal tas i bruk igjen.

I en melding fra nyhetsbyrået Reuters blir flyselskapene oppfordret til å være ekstra påpasselige når de tar flyene i bruk igjen.

Det blir vist til at det kan ha oppstå vedlikeholdsproblemer på fly etter lang tids lagring, og at insekter kan ha tatt tilhold i flyenes hulrom og kan forstyrre flyenes sensorer når flyene skal opp i luften igjen.

Ute av trening

Dessuten blir flyselskapene gjort oppmerksom på at mange piloter nå mangler flyerfaring. Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA mener å ha fått et forvarsel om dette: Rapporter som har kommet inn forteller at antallet lite vellykkede landinger har økt så langt i år.

Den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA EASA) har også rapportert om en «alarmerende trend» i antall rapporter om upålitelige hastighets- og høydeavlesninger under den første flyturen etter at et fly forlater langtidslagring.

Hos SAS kan pressesjef John Eckhoff forsikre at flyene blir gjenstand for grundig vedlikehold også når de nå står på bakken som følge av korona-krisen:

SAS: Omfattende vedlikehold

– Ja, SAS har et omfattende vedlikeholdsprogram for fly på bakken. Det finnes meget grundige rutiner for hvordan parkerte fly håndteres og overvåkes. SAS følger selvsagt flyprodusentenes manualer etter punkt og prikke hele tiden – i dette tilfellet gjelder det instruksjoner fra Boeing, sier Eckhoff.

Han sier dagens fly er robuste maskiner, og at det også fins et eget program for flyvere som har vært ute av tjeneste over lengre tid:

– Våre teknikere og hele miljøet rundt teknisk base sørger for at flyene til enhver tid er i utmerket stand. Flyene er dermed klare når SAS trenger dem eller for eventuelt salg. Uansett hører de hjemme i luften. Når det gjelder pilotene så har SAS faste programmer for trening av flyvere som har vært borte fra flyging i en periode. Omfanget av treningen bestemmes av lengden på fraværet og pilotens erfaringsnivå. Ved fravær over tre måneder vil det alltid medføre simulatortrening, sier Eckhoff.

Stort fokus

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir sier at tilsynsmyndighetene – luftfartstilsynene – har høyt fokus på de utfordringene som langtidslagring kan føre med seg, spesielt i land hvor det er varmt og fuktig.

– Fly skal normalt være mer i luften enn på bakken. Derfor har flyprodusentene Airbus, Boeing og Embraer klare rutiner om hvordan fly skal pakkes inn når de blir satt i dvale over tid. Også hvordan de skal vedlikeholdes og pakkes ut igjen, sier Elnæs.

Han sier at det har vært en del tilfeller der utvendige måleinstrument har gitt feil data grunnet insekter har laget «krøll».

– Piloter som ikke har fløyet på en stund er det også rutiner for, og det har også blitt notert noe uregelmessigheter i forbindelse med avgang og landing. Men jeg tror at regelverkene vil plukke opp det meste og at det dermed er trygt å fly når både fly og piloter kommer i drift igjen, sier Elnæs.

Meld deg på nyhetsbrev

* må utfylles