Fire av ti klar til å rømme landet straks smitten avtar

Mange nordmenn vil på ferie så snart smittesituasjonen tillater det. Foto. Aena

Smittesituasjonen har gjort at folks reiseaktivitet har stanset så å si helt opp. Men, nå ligger mange i startgropen. Så snart smittefaren har blitt redusert vil det gå et tog av nordmenn som skal ut i Europa på ferietur igjen.

I alle fall om vi skal to svarene som er gitt i en fersk undersøkelse som Norstat har utført for mediekonsernet Schibsted og Finn Reise.

Her svarer fire av ti at en ferietur til utlandet vil være prioritert så snart smittesituasjonen tilsier det.

Tror på ketsjup-effekt

– Dette viser det mange mener: Vi vil komme til å oppleve en ketsjup-effekt så snart reiserådene oppheves og det igjen blir mulig for nordmenn å reise ut av landet med full forsikringsdekning og uten karantene ved hjemkomst, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til flysmart24.

Det betyr at det vil komme et rush av kunder som vil benytte første mulighet til å ta den utenlandsturen de har måttet unnvære siden mars i fjor. Den opparbeidede utferdstrangen er stor, viser tallene.

Besøke venner, men så reise

Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av januar, mens Østlandet var gjenstand for hard nedstenging.

Et representativt utvalg har blitt spurt om hva de ser frem til å gjøre gjøre når smittefaren har avtatt. Til tross for omstendighetene da undersøkelsen ble gjennomført, er resultatet egnet til å overraske:

38 prosent svarer at de skal besøke venner og familie, men bare 1 prosentpoeng færre – 37 prosent- sier de skal prioritere det å reise til utlandet.

Ser, men kjøper ikke ennå

Det merkes tydelig på reise-søkene hos Finn Reise, selv om de fleste ennå nøyer seg med å sjekke markedet for priser og tilgjengelighet.

Søkene viser imidlertid hvor de fleste vil reise: Det er Spania som topper søkene. Ikke uventet når man tar i betraktning at dette er nordmenns klart foretrukne ferieland i Sør-Europa.

Også Hellas, Sverige og Danmark er høyt oppe på søkelisten til folk, samt den store sekkeposten Syden.

Flybillettsalget holder seg

– Vi ser ikke noe reiserush, men at salget av flybilletter holder seg noenlunde stabilt. På grunn av situasjonen vi er inne i er det flest salg til de store reisemålene i Norge – Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Til utlandet ser vi at billetter til Istanbul, Bangkok, Gran Canaria og Alicante dominerer, sier Berge.

Så langt viser salgstallene for feriereiser at nordmenn flest ikke har «tatt av» ennå, men er tilbakeholdne og avventer en vaksine-avklaring og et varig redusert smitteomfang før de tar neste steg og bestiller reiser.