Ville gjøre håndbagasjen lettere – ble straffet med gebyr

Kvinnen reiste med Norwegian og ble ilagt gebyr for håndbagasjen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norwegian har hører mye kritikk som følge av at selskapet skrev ut gebyrer over en lav sko for reisende som møtte opp ved avgang med for tung håndbagasje.

En passasjer på vei fra Oslo til Antalya i Tyrkia ville fjerne innhold i bagasjen for å få riktig vekt da vedkommende ble stanset for kontroll.

Det ble hun nektet. I stedet ble det skrevet ut et gebyr på 76 euro – da rundt 750 kroner – for overvekt av kontrollører. Hun mente de oppførte seg ufint mot henne.

For sent ute

Kvinnen bestred ikke at bagen veide to kilo for mye. Hun mente imidlertid at hun – ved å ta vekk deler av innholdet – ville sørge for at bagasjen ble innenfor de 10 kiloene som var maksimal vekt.

Kontrollørene mente at hun var for sen med å ville ta dette grepet. Hun skulle ha tatt ut innhold før hun ble sjekket. Dermed avviste de hennes protester og skrev ut et gebyr for overvekt på stedet.

Hun protesterte mot denne avgjørelsen også overfor Norwegian etterpå. Der støttet man beslutningen som kontrollørene hadde tatt:

Kan gi forsinkelser

«Hun anfører at det burde være tillatt å ta ut, omfordele eller kaste ting fra håndbagasjen etter kontrollen. Dette må imidlertid gjøres før om bord-stigningen starter og passasjerene kontrolleres, slik at forsinkelser og andre forstyrrelser unngås,» mente Norwegian.

Fordi kvinnen mente at avgjørelsen var urimelig og feil, klaget hun saken inn for Transportklagenemnda for flyreiser.

Der fikk hun fullt medhold. Nemnda la ikke til grunn en så streng tolkning av Norwegians bestemmelser. I vedtaket i nemnda ba man derfor Norwegian tilbakebetale gebyret.

Fort gjort

Nemnda mente at kvinnen burde ha fått anledning til å ta ut innhold for å gjøre bagasjen så lett at gebyr kunne unngås. Nemnda mente at dette ville vært fort gjort, og ikke skapt forsinkelser.

– Ikke tale om, mente Norwegian som etter at vedtaket ble fattet, ga beskjed om at selskapet ikke ville følge nemndas avgjørelse i denne saken fordi det var prinsipielt uenig i avgjørelsen.

Vedtak i klagenemndene er ikke juridisk bindende. Selv om selskapene normalt følger vedtakene, har de anledning til å avvise avgjørelser som de er uenige i. Dermed kan kvinnen se langt etter pengene, selv om hun vant i klagenemnda.

Rasende passasjerer

Det var i 2019 at det virkelig gikk varmt for seg rundt Norwegian og bagasje-gebyrene. Måten vekterne oppførte seg på under disse kontrollene, har også vært hardt kritisert av mange.

Selskapet innførte kontroller av håndbagasje ved gate, noe som førte til at mange rasende reisende ble ilagt gebyr på vanligvis 750 kroner for overvekt. Det også selv om overvekten bare var marginal.

Mange klaget dette inn for flyklagenemnda, som ga de fleste medhold fordi selskapet ikke sørget for å dokumentere riktigheten av gebyret i hvert enkelt tilfelle. Norwegian avviste etter tur alle vedtak om å betale tilbake fordi selskapet rett og slett var uenig i avgjørelsene.