Korona-sertifikatet blir samkjørt – er ikke et reisepass

Det norske korona-sertifikatet skal samkjøres med EUs sertifikat fra 1. juli. Denne versjonen vil få et annet utseende enn det nasjonale. Illustrasjon: Helsedirektoratet

Fra neste torsdag opphører et stort usikkerhetsmoment for mange nordmenn som reiser til utlandet med norsk korona-sertifikat. Vil det norske sertifikatet bli godkjent for innreise i andre land eller blir man stanset på grensen?

Fra 1. juli kan nordmenn puste lettet ut: Fra da av skal det norske sertifikatet samkjøres med andre land i Europa. Europeiske land som er koblet til EUs løsning vil fra denne dato «snakke» med det norske sertifikatet og verifisere det på sine grenser.

Det gjelder i første omgang store og viktige ferieland for nordmenn som Spania, Hellas, Italia og Kroatia. Men det er viktig å være klar over at sertifikatet, som ble presentert onsdag, ikke gir noen form for pass-rettigheter.

Får EU/EØS-side

Ved å vise gyldig sertifikat på grensen til fremmede land, skal det i prinsippet virke slik som ved bruk av det samme sertifikatet ved innreise til Norge: Det skal dokumentere at innehaveren er fullt vaksinert og kan slippe f. eks. karantene.

For nordmenn vil det allerede fra i morgen inntre en forandring på det digitale sertifikatet som hver enkelt skal finne på nettsiden helsenorge.no:

Kontrollsiden i koronasertifikatet som man viser på grensen endrer utseende. Det får markert EU/EØS i et eget felt, og vil være den siden norske reisende til EU/EØS-land skal vise frem når de kommer til grenser i utlandet:

Ikke et reise-dokument

– Dette er en koronasertifikatløsning som vil kunne gjøre reising betydelig enklere for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom. Det vil bety mye for både enkeltmennesker og for viktige arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det faktum at EUs koronasertifikater trer i kraft fra 1. juli løser imidlertid ikke alle problemer, og blir ikke et reisepass som kan gi innehaveren fri reise inn og ut av de aktuelle landene.

At EU har valgt å bruke benevnelsen sertifikat i stedet for pass på ordningen, ble gjort for å tydeliggjøre at dokumentet ikke skulle få et skinn av å kunne gi grense-rettigheter slik som vanlige pass gir.

Kan legge inn betingelser

Det kan også oppstå endringer i rettighetene det nye sertifikatet gir.

Som flysmart24 har skrevet ved flere anledninger, kan de enkelte landene legge inn lokale bestemmelser hvis situasjonen skulle tilsi det.

I avtalen som EU har lagt til grunn for selve innføringen av vaksine-sertifikatet går det frem at landene står fritt til selv å legge inn begrensninger for innreise i eget land, og også innføre nasjonale karantenekrav.

De må bare varsles 48 timer før de innføres. Bl.a. derfor blir det viktig at de de som skal reise til utlandet setter seg inn i reglene for de reisemålene de skal til.

Slik vil det virke

EUs vaksine-sertifikat er laget med en QR-kode, som er unik for den enkelte innehaver. Der er alle vaksineopplysninger lagret, og opplysninger om eventuell korona-sykdom.

Når sertifikatet må vises frem, vil QR-koden bli skannet, slik at informasjonen som står skrevet i sertifikatet blir bekreftet er riktig.

QR-koden sikrer at sertifikatet ikke skal kunne kopieres og misbrukes.

Hver utsteder – for eksempel et sykehus, et testsenter, en helsemyndighet – har sin egen digitale signaturnøkkel. Alle disse lagres i en sikker database i hvert land, går det frem av EU-kommisjonens egne vilkår.

PS: De som ikke har tilgang til en digital versjon, kan henvende seg til Helfo for å bestille en papirversjon. Den vil ha de samme opplysningene som den digitale utgaven.