Reagerte ikke på ny beskjed og tapte alle pengene

De fleste land har krav om innreise-dokument i forbindelse med covid-19. Også Hellas. Det rammet familien som skulle reise med TUI. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Under pandemien har det vært nødvendig med mange og raske endringer i ruteprogrammene for flyselskapene. Derfor har det også vært en generell henstilling til reisende om å holde oversikt over reisedetaljene helt frem til avreisen.

Det rådet fulgte ikke en familie som skulle reise på solferie til Chania på Kreta.

Dermed ble de nektet ombordstigning og måtte kjøpe nye billetter til den greske ferieøya.

De mente at reisearrangøren, TUI, hadde skylden, og krevde selskapet for 31 744 kroner som de mente de var påført i ekstra utgifter.

Nødvendig skje,ma

Nei, sa TUI. Og da familien klaget saken inn for flyklagenemnda i håp om å få hjelp i sitt krav derfra, var svaret det samme: Dette har dere ikke krav på.

Saken dreier seg om det obligatoriske innreiseskjemaet med personlige opplysninger som hver reisende må levere når de ankommer Hellas. Det er et såkalt PLF-skjema.

Flyselskapet er ansvarlig for å kontrollere at passasjeren har nødvendige reisedokumenter.

Dersom selskapet tar med passasjerer som ikke har papirene i orden, kan det bli ilagt en bot av vedkommende lands myndigheter, og selskapet må videre besørge retur av passasjerene

Fremskyndet avgang

Skjemaet inneholder personlig informasjon om den reisende. Alt fra hvilket flyselskap som er benyttet samt hvor og hvor lenge man skal oppholde seg i landet.

Slik kan smittesporing forenkles i tilfelle utbrudd på feriemålene.

Reisen skulle egentlig ha funnet sted en søndag i juli, men ble fremskjøvet til lørdag.

Familien sier at de sendte inn skjemaet for avreise søndag, men da de kom til flyplassen for å reise dagen før, ble de avvist og nektet ombordstigning.

Familien mente den ikke hadde fått beskjed om at de måtte sende inn nytt skjema når avreisedato ble endret.

Hadde sendt beskjed

De hadde den nødvendige QR-koden, men det var på feil dato. Det ville ikke greske myndigheter godta.

TUI henviste imidlertid til epost med link til det nødvendige dokumentet, og som ble sendt ut fem dager før avgang da reisedagen ble endret.

Det fremgikk også av eposten at dersom man hadde gitt uriktige opplysninger, kunne skjemaet fylles inn på nytt.

Dette reagerte ikke familien på, og da de troppet opp på Gardermoen den nye avreisedagen ble nektet å bli med flyet, siden ankomstdokumentet ikke var riktig.

Har plikt

Derfor måtte de utsette reisen, og fikk ekstra omkostninger som til sammen beløp seg til over 30 000 kroner.

Dette mente de at de hadde krav på å få kompensert.

Nemnda gir ingen trøst, og mener den reisende har plikt til å sørge for nødvendige reisedokumenter.

Den mener at reiseselskapet har overholdt sin opplysningsplikt overfor klager ved å opplyse om at PLF-skjemaet måtte fylles ut på nytt dersom det var gitt uriktige opplysninger.