Munnbind-påbud kan være på vei tilbake på fly i Norge

Slik kan en flykabin se ut om kort tid - kravet om bruk av munnbind kan komme tilbake på grunn av den kraftige smitteøkningen. Foto: SAS

Den senere tids kraftige økning av smittenivået i Norge gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) nå åpner for å skjerpe smittevern-kravene for luftfarten.

Det kan bety at tiden da munnbind ikke var påbudt å bruke på fly i Norge, kan bli kort.

Både SAS og Flyr gjør det overfor flysmart24 klart torsdag etter at de vil følge et eventuelt påbud fra FHI, og kreve at munnbind blir obligatorisk om bord hvis dette kravet fremmes på nytt fra myndighetene.

«Fortløpende vurderinger»

Det er overlege Didrik Vestrheim i FHI som overfor flysmart24 åpner for at det kan komme nye og strengere smittevernregler for luftfarten.

På konkret spørsmål om den senere tids kraftige smitteøkning i Norge kan gjøre det aktuelt for FHI å igjen kreve munnbind-påbud på fly, svarer han:

– Munnbind er et tiltak som kan brukes når smittepresset og belastningen på helsetjenetesten øker. Anbefalinger om munnbind gis først og fremst lokalt, på bakgrunn av smittesituasjonen. Vi følger den nasjonale smittesituasjonen, og vil gjøre fortløpende vurderinger av behov for smitteverntiltak i flytrafikken, svarer Vestrheim.

Nylig opphevet

Det er ikke mange ukene siden flyselskapene opphevet påbudet om bruk av munnbind på ruter i Norge og innen Skandinavia.

Det hadde da eksistert siden mai i fjor, sammen med påbudet om munnbindbruk på Europa- og interkontinentale ruter.

Med lav smittekurve og økt vaksinering her i landet besluttet selskapene den 14. oktober at påbudet for ansatte og passasjerer skulle fjernes. Flyr var først ute, så fulgte SAS og Norwegian raskt etter.

Selv om påbudet ble borte, har imidlertid mange reisende og flyansatte fortsatt å bruke munnbind under flyturene.

Vil følge påbud

Når FHI nå varsler at det kan komme nye og strengere tiltak også i luftfarten, er både SAS og Flyr klar på at de straks vil følge opp et slikt pålegg:

– Vi vurderer dette fortløpende, og myndighetenes krav til eventuelle tiltak er en viktig del av denne vurderingen, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til flysmart24.

Hos Flyr er konklusjonen den samme:

– Vi vil som tidligere følge myndighetenes anbefalinger. Vi er dessuten, som eneste flyselskap, DNV My Care sertifisert, som betyr at vi har gode rutiner for smittehåndtering, svarer kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr.

Skape trygghet

Også hos Norwegian ser man an situasjonen, men er klar til å endre praksis:

– Det er viktig å skape trygge og gode rammer for de ansatte og passasjerene om bord på alle våre flygninger. Vi fortsetter å følge utviklingen fra dag til dag, og tilpasser oss den til enhver tid gjeldende situasjonen, og regjeringens gjeldende regelverk. Hos Norwegian er det i dag frivillig å benytte munnbind på flygninger i Skandinavia, mens det fremdeles er påbudt til destinasjoner utenfor Skandinavia. Sistnevnte er i tråd med EASA-anbefalinger på internasjonale flyvninger i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian til flysmart24.

Velger munnbind

For flyselskapene er påbud om bruk av munnbind langt å foretrekke foran det som var alternativet tidligere – blokkerte midtseter.

Det ble krevd at det var et ledig sete ved siden av alle passasjerene for å hindre at de satt for nært hverandre og slik kunne overføre smitte.

Derfor ble munnbind ansett som en god løsning, slik at flyselskapene kunne selge alle flyets seter og dermed bidra til å sikre egen økonomi.