Klar beskjed om å stanse masseturismen til ferieøya

Aksjoner møtte turister til Mallorca før pandemien. I dag er det satt i gang tiltak for å begrense masseturismen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flere av de populære feriemålene i Sør-Europa har begynt å føle turistrykket så hardt at de ser etter utveier for å bremse tilstrømmingen, uten samtidig å kvele deres egen økonomi.

Gjennom flere artikler her på flysmart24 har vi fortalt om spesielt Mallorcas prosjekt for å gjøre seg mer uavhengig av masseturismen.

Det går gjennom å redusere antall turister, og samtidig opprettholde inntektene gjennom å prise produktene høyere.

Færre turister

Nå foreligger det en utredning om dette prosjektet, og den støtter i all hovedsak de prosjektene som øyas myndigheter har satt i verk.

Ifølge avisen Ultima Hora dreier det seg om et dokument som helt klart konkluderer med at er nødvendig å redusere dagens turisttilbud.

LES OGSÅ: Norsk reise-veteran fraråder all inclusive-ferier

Det, mener utvalget som har sett på tiltakene, må skje gjennom å høyne kvaliteten på tilbudet. Summen skal være at antall overnattingssteder må reduseres, samtidig som man setter inn økt styrke for å avsløre og straffe ulovlig utleie.

Færre leiebiler

De lokale myndighetene har også gått inn for å dempe behovet for og omfanget av utleiebiler.

Dette skal skje gjennom en kraftig utbygging av buss-forbindelsene på øya, som myndighene mener er for dårlig.

LES OGSÅ: Gardermoen på «superlisten» over flyplasser i Europa

Ved å tilby bedre kollektiv-satsinger – nye togforbindelser inkluder – mener utvalget at man kan få dempet skadevirkningene av den aktiviteten som den enorme bilismen på øya fører med seg.

Klare råd

Gruppen som har utarbeidet dokumentet om hvordan Mallorca skal unngå kollaps og overturisme – «Mallorca Strategy 2030» – er utarbeidet av en gruppe på rundt 30 spesialistene med ulik bakgrunn som utarbeidet dette dokumentet.

LES OGSÅ: Norwegian med stort ruteslipp for sommeren neste år

Behovet for å endre Mallorcas turistprofil begynte før pandemien.

Da opplevde turister at det ble aksjonert fra ulike hold mot masseturismen. Dette var fra et politisk radikalt ungdomsmiljø.

Voksen-støtte

Ganske snart viste det seg imidlertid at deres bekymring for de skadene den voldsomme turismen påførte miljø og folks økonomi, hadde dyp støtte også langt inne i voksen-befolkningen.

LES OGSÅ: Reiseekspert advarer mot å kjøpe flybilletter nå

Blant annet ga det seg utslag i at storbyen Palma ble vanskelig tilgjengelig for øyas egne innbyggere. Dette fordi huseierne heller leiede ut hus til økonomisk sterkere og godt betalende turister, i stedet for å selge dem eller leie dem ut til de ung på øya.

Slik ble de unge neste fordrevet fra sin egen hovedstad.