Flyplassen tom for avisningsvæske, Norwegian må betale erstatning

Avisning er nødvendig for at fly skal kunne ta av når det er dårlig vær. Foto: Jørgen Syvertsen

Transportklagenemnda for fly har gitt en passasjer med Norwegian rett til en kompensasjon på 400 euro (3.800 norske kroner) fordi mangel på avisningsvæske på Kirkenes lufthavn førte til at vedkommende mistet sin flyforbindelse videre fra Oslo til Malaga.

Avgjørelsen er nok et eksempel på at nemnda legger svært strenge vilkår til grunn for at flyselskapene skal slippe unna plikten til erstatning. Det er kun såkalte «ekstraordinære forhold som selskapet ikke har ansvaret for» som fritar selskapene for erstatning når passasjeren kommer mer enn tre timer forsinket frem til bestemmelsesstedet.

Dårlig vær som fører til at det ikke er mulig å lande eller ta av kan være en ekstraordinær omstendighet som gjør at den reisende ikke har krav på erstatning.

Det aktuelle Norwegian-flyet fløy strekningen Kirkenes – Tromsø – Oslo i mars i fjor. Flyet ble forsinket fra Kirkenes som følge av dårlige værforhold i Finnmark, og fordi Kirkenes lufthavn hadde gått tom for  avisingsvæske.

Dette kan frita selskapene

Norwegian har avvist kravet, og påpekt at selskapet umulig kan ha ansvaret for forsinkelsen som hovedsakelig skyldtes at lufthavnen slapp opp for deicing-væske.

Er det et forhold som gjør at Norwegian slipper unna erstatningsplikten?

Nei, mener Transportklagenemnda som har bestemt at klageren skal ha 400 euro i kompensasjon. Dette til tross for at vedkommende ble hjulpet videre av Norwegian uten ekstra kostnader og kom seg til Spania, 8 timer forsinket.

Passasjeren er ikke ansvarlig, mener nemnda

Flertallet i nemnda, forbrukerrepresentantene og lederen for nemnda, mener at selv om mangel på deicing-væske ikke er et forhold som Norwegian har ansvaret for, kan man vanskelig se at dette kan karakteriseres som en ekstraordinær omstendighet.

Flertall mener derfor at det ikke er rimelig at passasjerene skal bære risikoen i denne situasjonen, og har derfor avgjort at Norwegian i første omgang må betale standarderstatning i henhold til forordningen. Norwegian kan senere kreve pengene tilbake fra flyplassen.

Mindretallet, flyselskapenes representanter, mener at det er klart at forsinkelsen skyldtes ekstraordinære forhold, og at den ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.