Skal avløse passet, er 10 år forsinket

Slik ser et av alternativene til ID-kortene ut. Foto: Politet

I over 10 år har Justisdepartementet jobbet med å innføre nasjonale ID-kort, som skal gjøre det helt unødvendig for nordmenn å ta med passet på reiser innenfor Schengen. I vår legger departementet frem en ny sak for Stortinget om kortet, men departementet vil ikke si om det inneholder en ny dato for innføring.

Kortet har vært lovet klart for bruk en rekke ganger siden de første forslagene om innføring kom i 2007 fra daværende justisminister Knut Storberget. Da lovte han kortet i bruk året etter, i 2008.

– Dette kortet kan blant annet gjøre det enklere for folk flest å identifisere seg på reiser i Schengen-området, slik at man kan klare seg med ID-kort der man tidligere måtte bruke pass, sa Storberget, til stor applaus fra forbrukere og reiselivsnæring.

Til nå har 21 av 26 Schengen-land for lengst avløst passet med ID-kortet i kredittkortformat. I vårt naboland Sverige ble det innført i 2009.

Annonse

For Norges del har prosjektet blitt utsatt åtte ganger siden det første gang ble lansert i 2007.  Det har også blitt mye dyrere, selv om ingen vil snakke om penger i dag.

Igjen og igjen har det vært forhold rundt kortet som har måttet utredes nærmere, og som har ført til nye utsettelser.

Siste kjente dato for innføring av kortet var satt til 1. april 2018, men også dette løftet måtte trekkes tilbake da det fortsatt var sider ved kortet som ikke var endelig avklart.

Nå varsler Justisdepartementet igjen at det vil fremme en sak om ID-kortet overfor Stortinget at det skal skje i nå i vårsesjonen. Til NRK sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet at kortet etter all sannsynlighet ikke kommer før i 2020.

Alt tyder derfor på at departementet heller ikke denne gangen vil forplikte seg til et bestemt tidspunkt for innføring, og at saken som kommer nå vil handle om ny fremdriftsplan og informasjon om kostnadssprekken.

På spørsmål fra flysmart24.no om Stortinget vil få seg forelagt en ny konkret dato for når ID-kortet skal tas i bruk, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund:

-Det er det ikke mulig å si noe bestemt om per nå. Det eneste som er sikkert, er at departementet vil legge frem saken for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2018. Det har vært og er fortsatt utfordringer knyttet til fremdriften i politiets prosjekt for innføring av  nye pass og nasjonale ID-kort, skriver Bjørklund som jobber i Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling.

De nye ID-kortene vil være en frivillig ordning, og bli den eneste godkjente legitimasjon for nordmenn i utlandet i tillegg til passet.

Det skal utstedes på samme måte som pass og kunne brukes som reisedokument i EØS-området. På grunn av størrelsen vil kortene være mer anvendelige enn pass i hverdagen og på reise. I tillegg vil nasjonale ID-kort inneholde elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå.

Likte du flysmart24.no? Lik oss på Facebook så får du reisenyhetene først