Vil gjøre flyreisen opp mot 650 kroner dyrere

Gardermoen på topp i Skandinavia igjen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Den norske passasjeravgiften på snaut 80 kroner per flyvning er alt for liten til at den får nordmenn til å fly mindre. Derfor bør avgiften firedobles og betales både på ut- og hjemreise.

Avgiften på de lengste flyreisene, til Asia og USA, vil dermed øke til 650 kroner.

Det mener Naturvernforbundet som har følgende beskjed til regjeringen som har varslet at den vil legge frem forslag til en omlegging av dagens passasjeravgift:

-Høyere avgifter er et viktig virkemiddel for å dempe veksten i flytrafikken. Siden internasjonalt avtaleverk gjør det vanskelig å innføre avgift på drivstoff – som ville vært det beste – må avgiftene legges på passasjerer og seter, sier fagsjef Holger Schlaupitz, til flysmart24.no.

Han viser til en fersk rapport fra Universitetet i Sydney nylig som viser at klimaskadene fra turismen er mye verre enn tidligere antall. Den australske rapporten viser at turismen er skyld i åtte prosent av verdens klimagassutslipp, og det er fire ganger så høyt som forskerne hittil har fryktet.

Holger Schlaupitz. Foto: NVF

Naturvernforbundet mener derfor at regjeringen bør bruke anledningen til å innføre en avgift etter den svenske modellen.

I dag er avgiften flat og på 83 kroner for reiser til utlandet og 91 for reiser i Norge. Svenskene har valgt en gradert avgift som øker med økt flylengde. Innen Europa er skatten fra 1.april på 60 kroner, for reiser utenfor EU på 250 kroner og for de lengste reisene til Asia og Sør-Amerika er den på 400 kroner.

På vei mot enda høyere avgifter bør Norge starte med å kopiere det svensk nivået, mener Schlaupitz:

-Vi mener i første omgang at det viktigste er at Norge følger etter svenskene, med omtrent samme satser som er innført der, sier han.

Flyselskapene var rasende da svenskene innførte skatten, i likhet med i Norge. De mente den ville føre til kutt i reiseaktiviteten. Det er nettopp den konsekvensen Naturvernforbundet håper på når de nå foreslår at Norge følger Sverige med en flyavgift som øker med økt flylengde.

-Ja, vi mener at den svenske modellen er et godt utgangspunkt. Det er et poeng på koordinere avgiftene på tvers av landegrensene. «Grensehandelsargumentet» bortfaller da. Lange flyreiser gir svært høye utslipp per passasjer. Det er derfor riktig at det blir dyrere å fly f.eks. Oslo-New York eller Oslo-Bangkok enn Oslo-Bergen eller Bodø-Svolvær, sier Schlaupitz.

Aller helst vil forbundet gjeninnføre seteavgiften som Norge hadde vel et år, fra 1988 til 1989. Da måtte flyselskapene betale avgift til staten for alle setene om bord i flyene, enten det satt noen der eller ikke.

Schlaupitz mener den modellen er den mest effektive for å få flyselskapene til ikke å øke kapasiteten når etterspørselen er liten:

-Å legge avgiftene på setene og ikke passasjerene er enda bedre, og vi håper det kan bli en realitet. Det vil stimulere til fullere, men færre fly. Det gir reduserte utslipp per passasjer mener forbundets fagsjef.

Likte du flysmart24.no? Lik oss på Facebook så får du reisenyhetene først