Denne toll-bestemmelsen kan gjøre feriereisen dyr

Det er smart å huske på verdigrensene for å unngå toll når man kommer fra ferie. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Nordmenn flest er vel kjent med kvotene for å ta med alkohol inn i landet etter en utenlandstur. Mange blir imidlertid overrasket når de også blir tatt for å ha handlet dyre klær og vesker. Det er særlig en ting som gjør at du blir avslørt.

Det er nemlig en klar grense for hvor mye nordmenn kan handle, også utenom vin, øl og brennevin, når man har vært på tur til utlandet.

En person som har oppholdt seg over 24 timer i utlandet kan ta med seg varer, men kun for en verdi på inntil 6.000 norske kroner. Under 24 timer er grensen på 3.000 kroner. Har man handlet for mer enn dette, skal man velge rød sone og betale norsk moms for verdien som overstiger dette beløpet.

– Folk blir jevnlig tatt for i slike kontroller. Da har de gått på grønt og slik unnlatt å fortolle dyre varer, sier kontorsjef Hans Wilhelmsen ved Tollkontoret på Oslo Lufthavn til flysmart24.no.

Resultatet hvis man blir tatt for å ha handlet klær, klokker eller vesker for en samlet sum over den øvre grensen per person er klar:

Det blir forelegg. Ikke nok med det, varene blir dessuten beslaglagt. Har du for eksempel handlet for mer enn 6.000 kroner, blir «straffen» på det samme beløp. Og så øker foreleggets størrelse med økt verdi på varene.

– Vi kan skrive ut forenklet forelegg opp mot en verdi på 20.000 kroner. Over det blir det politianmeldelse og det uten unntak, sier Wilhelmsen.

I noen tilfeller kan tollvesenet også se at innførselen av varer med for høy verdi er gjort med overlegg.

-Det kan vi lett få dokumentert hvis vedkommende som blir tatt, har krevd momsrefusjon i det landet varen ble kjøpt i. Da er det liten tvil om at vedkommende vet hvilke verdier man fører med seg hjem, sier Wilhelmsen.

Han sier at det fins svært få unntak fra praksisen om å foreta beslag varene, det kan gjelde eksempelvis gifteringer.

Hva blir tollen man da skal betale for varer over øvre grense?

– Norsk moms, sier Wilhelmsen. Det  betyr at den reisende må betale 25 prosent av varenes verdi til den norske statskassen.

For alkoholholdige varer kan man betale toll ved å installere Tollvesenets app, eller betale på automater som bl.a. fins på flyplasser.

– Den muligheten har vi dessverre ikke ennå når det gjelder toll andre varer kjøpt i utlandet. Derf0r må de som har varer til fortolling gå på rød s0ne og betale manuelt i luken, sier Wilhelmsen.

Lik flysmart24.no på Facebook