Redd for tyveri i sikkerhetskontrollen? Slik får du hjelp

Oslo Lufthavn beklager episoden i sikkerhetskontrollen der en reisende måtte åpne en urne hun hadde med seg på gjennomreise. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mange opplever å bli jaget gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen og mister kontrollen med verdisakene sine. Det er ikke nødvendig, du kan be kontrollørene bistå i forbindelse med passeringen.

En passasjer har tatt kontakt med Oslo Lufthavn etter en passering der vedkommende reagerer sterkt på det som ofte skjer når man passerer sikkerhetskontrollen:

Enten blir folk sendt gjennom røntgenmaskinen mens eiendelene blir liggende igjen i kassen der andre passasjerer oppholder seg. Eller så blir boksene med verdisaker blir sendt gjennom røntgenmaskinen mens eieren blir holdt tilbake.

I begge tilfeller er muligheten tilstede for at uvedkommende kan forsyne seg av verdisakene fordi eieren ikke lenger har kontroll med eiendelene.

– Dette resulterer i at uærlige sjeler faktisk tar ting som ikke er dens. Det skjer.  Jeg opplever at sikkerhetssjekken til venstre (Norwegians del av terminalen. red. anm.) i stor grad har fratatt oss mulighetene til å følge våre eiendeler, skriver passasjeren.

Hun legger til at hun har prøvd å si høflig og tydelig fra om at hun ikke synes dette er helt greit.

– Dette blir oftest ikke besvart eller oppgitte blikk. Og jeg tåler blikkene hvis jeg bare kan slippe å miste ting der igjen. Jeg skjønner at det ikke er drømmejobben, men dem har valgt å jobbe der, og et minimum av samarbeid er fint, skriver passasjeren.

De som føler at de blir «jaget» gjennom sikkerhetskontrollen og mister øyekontakt med sine eiendeler, har rettigheter i denne situasjonen. Det bekrefter Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Lufthavn, overfor flysmart24.no.

– Som utgangspunkt er det passasjeren selv som har ansvaret for sine eiendeler. Dersom passasjeren skal sende gjenstander av større verdi gjennom sikkerhetskontrollen kan vedkommende gi beskjed til kontrolløren før gjenstandene sendes. De vil da, så langt det lar seg gjøre og avhengig av trafikksituasjon og kapasitet, etterleve dette ønske om å få passe på det, sier Vangstein.

Han sier at sikkerhetskontrollen også blir kameraovervåket, og at dette er et sikkerhetstiltak som kan komme til nytte når gjenstander forsvinner:

– Avinor har ikke statistikk på hvor mye som blir stjålet i sikkerhetskontrollen. Avinor som lufthavnoperatør fører kontinuerlig overvåkning på stedet, også via kameraovervåkning. Hovedformålet med dette er å forhindre hendelser som kan true transportsikkerheten, men overvåkningen er også en rutine som kan føre til at annen unormal aktivitet kan oppdages, sier Vangstein.

Han opplyser at driftssentralen på Oslo lufthavn kan lagre opptak av eventuelt innmeldte hendelser, og politiet kan få tilgang til opptaket i forbindelse med undersøkelse av saken. I henhold til lovverket slettes overvåkningsbilder etter sju dager, om ikke politiet har bedt om tilgang til de før fristen går ut.

Vangstein sier at flyplassen har satt opp plakater og informerer på tv-skjermer om at passasjerene bør pakke sin håndbagasje med omhu:

– Hvis en passasjer stanses for en personkontroll i form av manuell kontroll – håndsøk –  som normalt tar 30-60 sekunder kan dette tidsrommet åpne for at forveksling av bagasje eller tyveri. Det er vår erfaring at dette sjelden inntreffer. Vi har derfor valgt å informere reisende på skjermer og i brosjyrer foran sikkerhetskontrollen samt på nett om å pakke unna verdigjenstander i håndbagasje og jakker før dette sendes gjennom røntgenmaskinen, sier Vangstein.