Forenklet fortolling utvides på Gardermoen

Forenklet fortolling på Oslo Lufthavn skal nå gjøres permanent og utvides til flere flyselskap. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Ordningen med forenklet fortolling for de som reiser via Oslo Lufthavn skal nå gjøres permanent. Den skal også utvides til å gjelde for flere flyselskaper enn bare SAS, Norwegian og Widerøe.

I den nye regjeringsplattformen er dette prosjektet blant de prioriterte sakene den nye flertallsregjeringen vil ha gjennomført i norsk luftfart.

Nå har Avinor og Oslo Lufthavn fått marsjordre fra regjeringen som vil ha ordningen med forenklet transfer opp og stå som en fast ordning. I plattformen skriver regjeringen rett og slett at den vil «gjøre ordningen med forenklet transfer på Gardermoen permanent.»

Det betyr en enklere transitt-situasjon for millioner av reisende som hvert år kommer fra utlandet, og som skal reise videre til sitt bestemmelsessted i Norge.

– Dette er vi positive til, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til flysmart24.no. Selv om SAS har vært misfornøyd som følge av at mange av selskapets passasjerer har støtt på problemer med ordningen under prøveperioden fra 2015, mener selskapet at den nå fungerer bra.

– Ja, vi har sett en fin utvikling med stadig bedre kvalitet på ordningen, sier Johansen.

Forenklet transfer innebærer i praksis at reisende, som kommer med fly fra utlandet, ikke lenger trenger å passere toll, sjekke inn på nytt og passere sikkerhetskontrollen når de skal fly videre innlands. Fortollingen skjer under oppholdet på OSL, og bagasjen sendes automatisk videre til passasjerens bestemmelsessted.

Så langt har ordningen vært begrenset til passasjerer som reiser med SAS, Norwegian og Widerøe. Men denne begrensningen blir snart borte:

– Vi jobber med å inkludere flere selskaper i ordningen, men kan ikke fastslå akkurat nå når det blir, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn.

Han mener ordningen fungerer bra nå:

– Vi har brukt prøveperioden godt og både skilting og øvrig kommunikasjon med reisende er nå på et veldig bra nivå. Dersom man som passasjer allikevel skulle gå feil og havne i bagasjehallen kan man gå opp og igjennom sikkerhetskontrollen igjen, og bagasjen vil da gå til flyet du skal videre med, sier Andersen.

I det øvrige Europa har denne ordningen fungert i mange år. Da daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satte prøveordningen i gang i 2015 var bl.a. Tolletaten svært skeptisk fordi man mente tollkontrollen ville bli dårligere.

Men investeringer i nytt utstyr på flyplassen har gjort situasjonen akseptabel for tollvesenet.

Avinor har vært en aktiv pådriver for ordningen fordi dette gjør Oslo Lufthavn mer attraktiv også for utenlandske passasjerer som skal på besøk i Norge.