Syden-ferien kan bli historisk dyr i sommer

Ferien i euro-land kan bli uvanlig dyr denne sommeren, med en euro-kurs på opp mot 10 kroner. Foto: Knut-Erik Mikalsen

De som planlegger å ta ferie i eurolandene langs Middelhavet i sommer kan risikere å måtte betale en rekordhøy euro-kurs. Den kan komme opp mot 10 kroner. Valutaekspert anbefaler nordmenn å legge inn en en buffer mot uventet valuta-overraskelse.

For mange er sommerferie-planleggingen allerede godt i gang. Det er bare måneder igjen før nordmenn kaster seg ut i årets sommerferie-eventyr.

Selv om salget av pakkereiser til Syden har gått svært tregt så langt i år, vil tusener av nordmenn kaste seg på tur til Middelhavet når det nærmer seg sommeren.

Det kan bli en svært kostbar affære.

For de som har ventet på at kronen skal styrke seg og gjøre vekslingen til euro billigere, har så langt ventet forgjeves. Valutaanalytikere som flysmart24.no har snakket med denne uken ser heller ingen tegn til vesentlige endringer i situasjonen før sommeren.

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken anslår en euro-kurs på i beste fall 9,40 norske kroner i løpet av sommeren. Men situasjonen kan endre seg dramatisk til det verre hvis oljeprisen skulle falle utover mot sommeren, mener han:

– Hvis oljeprisfallet skyldes lavere vekst i etterspørselen etter olje, grunnet lavere vekst i global økonomi og i en kombinasjon med mindre risikoappetitt blant investorer, vil krona trolig komme i en sårbar situasjon. Da er veien til 10-nivået kort, mener Knudsen. I fjor sommer vekslet vil euro for rundt 9,40 kr.

-Vår prognose for eurokursen frem mot sommeren innebærer en styrking av krona fra dagens nivå på 9,75 til 9,50 ved utgangen av juni. I tredje kvartal er vår prognose 9,40, hvilket også sammenfaller med siste tre års glidende gjennomsnitt, sier Knudsen.

Han legger til grunn for sin prognose at den norske fastlandsøkonomien vil holde seg relativt stabil de nærmeste kvartalene. Dessuten forventer banken at Norges Bank setter opp styringsrenten to ganger i løpet av 2019, i mars og september.

Det som er den ukjente jokeren er oljeprisen, som kan falle utover mot sommeren.

Derfor legger han inn denne anbefalingen for de som skal sørover til Middelhavet i sommer:

– Mange har blitt overrasket over den svake utviklingen i kronekursen de siste årene. Det kan dermed være smart å legge inn en buffer i feriebudsjettet mot en ny overraskelse –  selv om ikke det er vårt hovedscenario, sier han.

Heller ikke andre økonomi-eksperter venter noen valutahjelp for de som årets ferie til Middelhavet.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener at kronekursen vil holde seg svak utover i 2019, når han presenterer sin prognose for inneværende år.  Det betyr i så fall dårlig vekslingskurs for norsk krone i forhold til bl.a. euro.

Den norske kronen har riktig nok styrket seg noe siden nyttår, med rundt fire prosent. I den senere tid har den riktignok «tatt seg en pause», som han sier det.

Euroen veksles for øyeblikket for kr. 9,74 ifølge valutaoversikten fra Norges  Bank. Sommeren i fjor lå kursen nede på kr. 9,40. Nivået i dag er høyt i forhold til tiden da euroen var nede på rundt 8 kroner, da må vi tilbake til 2013 og årene før det.