Etter 30 år med røykeforbud fjernes askebegrene på fly

Side ved side på flyet: Advarsel mot å røyke på toalettet, og et askebeger. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det har vært forbudt å røyke hos de fleste flyselskaper i over 30 år. Likevel opplever flyreisende å finne askebeger på toalettet, selv på splitter nye fly. Det er det en helt spesiell årsak til, men snart kan askebegrene på do likevel bli borte.

Det å bryte røykeforbudet om bord på fly kan føre til store erstatningskrav fra flyselskap og høye bøter politiet. Det skremmer ikke de mest røyksugne, for flyselskapene kniper årlig flere titalls smugrøykere som ikke klarer å holde seg uten røyk på flyturen.

Det høyeste erstatningskravet har nok SAS satt frem. Etter en episode på et fly til Malaga i fjor krevde selskapet en passasjer for 170 000 kroner for kostnader et brudd på røykeforbudet kostet selskapet.

Politiet har skrevet ut bøter i fleng til folk som er blitt anmeldt for det samme, summer på opp mot 10 000 kroner har ikke vært uvanlig.

Men så opplever flypassasjerer flest det paradokset at til tross for røykeforbudet, er det neste uten unntak montert inn et askebeger på toalettene – også på fly som kommer rett fra fabrikken.

Mens det er mange år siden askebegrene forsvant fra armlenet i flystolen, er det lite som har forandret seg på toalettene i alle disse årene. Side om side med ofte flere og svært synlige merker som forteller at røyking på toalettet er strengt forbudt, er det montert et lite askebeger. Et skrikende paradoks for de fleste.

Hos flyfabrikken Boeing svarer kommunikasjonsdirektør for kommersielle fly, Chantal Dorange, dette i en epost:

-Godt spørsmål. Det er flyselskapene som bestemmer hvordan flyene skal leveres, så jeg forslår at du retter spørsmålet til SAS og Norwegian, skriver hun.

Hos SAS innrømmer informasjonssjef Knut Morten Johansen at han ikke er helt sikker på hvorfor det er slik. Han mener å ha hørt at dette er en bestemmelse som skal sikre at de som absolutt vil bryte det strenge røykeforbudet, ikke skal kaste sigaretten i for eksempel papirsøppelet der glørne kan lage brann og kanskje forårsake en katastrofe.

Dette er så nært forklaringen som det kan bli, for fasiten ligger hos den europeiske flysikkerhets-organisasjonen EASA. Der svarer fungerende informasjonsdirektør Jagello Fayl at EASA har satt som krav at det skal være askebeger på toalettene:

– Våre samfunn er ikke helt røykfrie. Erfaringen viser at det fortsatt er passasjerer som har behov for å røyke og ignorerer forbudet på fly. I slike tilfeller mener røykeren at toalettet er et av de hemmelige stedene hvor man kan røyke uten å bli oppdaget. Kravet på askebeger i toalettet ble innført for å gi dem et trygt sted å stumpe sigaretten og å motivere røykeren til å ikke kaste sigaretten i søppelet der det fins lett antennelige papirhåndklær, opplyser Fayal.

Imidlertid er dette et påbud som står for fall, innrømmer Fayal som sier at påbudet om askebeger på toalettet skriver seg fra den tiden da røyking var tillatt om bord.

– I dag har vi i EASA sett at det blir stadig flere offentlige steder som blir røykfrie, og innser at behovet for askebeger på flytoaletter er et avtagende sikkerhetsbehov. Forskriften er derfor i ferd med å bli oppdatert for å være mer harmonisert med de amerikanske sertifiseringskravene. Kravet til askebeger inne i toalettet vil nok derfor bli fjernet etter hvert, opplyser Fayal.