Nå anmelder Norwegian bråkmakerne til norsk politi

Bjørn Kjos og Norwegian anmelder nå bråket på et av selskapets fly til norsk politi. Foto: Norwegian

Norwegian har besluttet å anmelde de åtte personene som forårsaket at et av selskapets fly ble tvunget til å lande i København fordi passasjerene truet kabinbesetningen.

Det er talsperson for Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, som bekrefter dette overfor flysmart24.no torsdag.

Selskapet retter samtidig sterk kritikk mot dansk politi fordi de etter Norwegians mening ikke tok saken alvorlig nok da den skjedde. Selskapet mener også at overleveringen av de åtte til dansk politi var å anse som en anmeldelse.

Politiet lot likevel de åtte gå og ila dem heller ikke bot fordi, som politiet sa, det ikke forelå noen anmeldelse fra det norske selskapet.

– Vi er svært overrasket over det dansk politi er sitert på i pressen. Passasjerene ble overlatt til dem som i henhold til internasjonale konvensjoner har ansvaret. Luftrom eller flyregistrering er ikke gjeldene i en slik situasjon. Det er landet hvor flyet må lande som har ansvaret. Vi vil nå også anmelde forholdet til norsk politi selv om det burde være helt unødvendig siden det er politisamarbeid i landene imellom, sier Mannion-Gibson.

Det som skjedde søndag 11. mars i fjor var dette:

Norwegian-flyet akkurat hadde forlatt Oslo Lufthavn og var kommet opp i luften over Göteborg da uroligheten oppsto. Da startet flere berusede passasjerer av arabisk opprinnelse å trakassere og angripe kabinpersonalet. Personalet klarte ikke å håndtere den truende situasjonen før en amerikansk politimann som tilfeldigvis også var passasjer grep inn.

Kapteinen måtte be om prioritet landing på Kastrup i København, en mulighet man bare tyr til når det oppstår en nødsituasjon om bord. Politiet lot imidlertid de åtte gå etter at de hadde sikret seg deres identitet, og de fikk heller ingen bot for opptredenen om bord.

Da flysmart24.no snakket med dansk politi svarte presseansvarlig Sara Schlüter ved Københavns Politi at de åtte verken ble anholdt, eller fikk bot for sin opptreden.

– Det som skjedde var at vi tok opp personalia til alle sammen, i tilfelle flyselskapet ville anmelde saken til politiet i etterkant. Det skjedde ikke, derfor har det heller ikke vært noen reaksjoner mot de aktuelle personene. Det ble ikke ble foretatt noen juridiske skritt mot disse fordi jurisdiksjonen i denne saken var komplisert. Det var en hendelse på et norskregistrert luftfartøy, det skjedde i svensk luftrom, mens flyet landet i Danmark. Det var derfor ikke åpenbart hvilket land som skulle håndtere en eventuell sak mot disse, sa Schlüter.

Dette reagerer Norwegian på.

– Denne saken skulle hatt topp prioritet hos dansk politi. Vi har en klar forventning om at når så alvorlige hendelser inntreffer så tar politiet umiddelbart affære og at vår overlevering av de uregjerlige passasjerene til politiet er å anse som mer enn nok til at politiet starter full etterforskning etter pågripelsen på Kastrup, sier Mannion-Gibson.

Norsk Pilotforbund organiserer mange av pilotene i selskapet og mener det skal være nulltoleranse for truende adferd mot flybesetninger.

– Grensen for akseptabel oppførsel passeres i det en passasjer ikke etterkommer besetningens anvisninger, sier medlem av flysikkerhetskomiteen i forbundet, Carl A. Harbitz-Rasmussen, til flysmart24.no.

Han er kritisk til at Norwegian ikke gikk til anmeldelse før:

– Norwegians håndtering av en hendelse av så alvorlig karakter er under enhver kritikk. Én uregjerlig passasjer kan utgjøre en stor trussel i seg selv. En gruppe uregjerlige passasjerer med en opptreden som kan minne om gjengaktivitet, hever alvorlighetsgraden betraktelig, og er en direkte trussel mot flysikkerheten, sier han.

Flyselskap som ikke reagerer i form av straffeforfølgelse sender signaler til øvrige passasjerer som lett kan tolkes som at deres sikkerhet om bord er nedprioritert, mener Harbitz-Rasmussen:

– På generelt grunnlag mener Norsk Pilotforbund at enhver operatør har et ansvar for ansatte og reisende om å forfølge alle tilfeller som utgjør en trussel mot sikkerheten i luften. Også Norwegian, sier han.