Passasjerer gikk amok på fly fra Oslo – slapp straff

Norwegian må spare penger og legger ned seks av basene sine. Foto: Norwegian

De åtte personene som truet kabinbesetningen på et Norwegian-fly og tvang det til å lande i København, kunne spasere ut fra den danske lufthavnen uten noen form for straff. De fikk ikke engang en bot.

Den dramatiske hendelsen på Norwegian-flyet fra Oslo til München i mars i fjor ble kjent gjennom et oppslag på flysmart24.no mandag.

Flyvingen utviklet seg høydramatisk og ble beskrevet i en detaljert redegjørelse som flyets kaptein sendte til Luftfartstilsynet.

En gruppe på åtte personer med arabisk opphav var beruset og gikk til angrep på kabinbesetningen mens flyet var i luften nord for Göteborg.

De ansatte klarte ikke å håndtere situasjonen, og følte seg truet av passasjerene. Det mest truende, fortalte de etterpå, var at de opptrådte som en gruppe. Kapteinen måtte be om prioritet landing på Kastrup i København, en mulighet man bare tyr til når det oppstår en nødsituasjon om bord.

Saken vakte stor oppmerksomhet også i Danmark. Ikke minst fordi det var en amerikansk politimann, og spesialist på flyterror, som kom kabinbesetningen til unnsetning og ordnet opp i situasjonen om bord. Han befant seg tilfeldigvis på den aktuelle flyvingen til Tyskland.

Det gjorde at kapteinen kunne avbryte flyvingen og gå ned i København. Der sto politiet klar til å ta seg av bråkmakerne, mens flyet returnerte til Oslo noen timer senere. Bl.a. måtte alle passasjerene forlate flyet fordi det ble undersøkt for gjenstander som de åtte passasjerene kunne ha plassert om bord.

Men hvilken reaksjon politiet kom med overfor de åtte som ble tatt av flyet, kunne verken Luftfartstilsynet eller Norwegian fortelle oss.

I dag kan imidlertid flysmart24.no avsløre hva som skjedde med dem etter at de nærmest var blitt slept ut av flyet av seks polititjenestemenn etter at flyet tok bakken på Kastrup.

Ingenting.

Presseansvarlig Sara Schlüter ved Københavns Politi bekrefter at de åtte verken ble anholdt, eller fikk bot for sin opptreden.

– Det er korrekt. Det som skjedde var at vi tok opp personalia til alle sammen, i tilfelle flyselskapet ville anmelde saken til politiet i etterkant. Det skjedde ikke, derfor har det heller ikke vært noen reaksjoner mot de aktuelle personene.

– Men kan ikke politiet i Danmark, som i Norge, anmelde saken selv dersom den er alvorlig nok?

– Jo, vi har samme ordning. Men alt jeg kan si er at det ikke ble foretatt noen juridiske skritt mot disse, fordi jurisdiksjonen i denne saken var komplisert. Det var en hendelse på et norskregistrert luftfartøy, det skjedde i svensk luftrom, mens flyet landet i Danmark. Det var derfor ikke åpenbart hvilket land som skulle håndtere en eventuell sak mot disse, sier Schlüter.

Hun vil ikke opplyse om hvilket land de åtte personene kom fra.

En stadig vanligere reaksjon hos flyselskap som opplever slikt er å kreve erstatning for sine utgifter når passasjerer forårsaker hendelser som gjør at selskapet blir påført ekstra kostnader. En mann som røykte på flytoalettet på SAS i fjor og som forårsaket kansellering og hotellovernattinger, ble for eksempel avkrevd hele 170.000 kroner i erstatning.

Hos Norwegian foretok man seg ikke noe slik tiltak etter episoden som gjorde at flyet måtte gå tilbake til Oslo, passasjerene innlosjert på hotell og sendt med nytt fly til München neste dag.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian har sendt oss denne uttalelsen når vi spør hvorfor selskapet ikke anmeldte saken til politiet:

– Vi har vært i dialog med dansk politi på stedet om dette, og vi har stilt all tilgjengelig informasjon om hendelsen om bord på flyet til politiets rådighet. Det er praksis, når noe sånt skjer, skriver han.

På spørsmål om det er slik at Norwegian ikke automatisk anmelder slike saker, men overlater den avgjørelsen til politiet, svarer han:

– Det beror på den enkelte situasjon, for å si det generelt.

Flysmart24.no spør også om det ikke gir uheldige signaler at passasjerer kan stelle i stand bråk som får store konsekvenser både for andre reisende og selskapet, uten å bli anmeldt. Dette svarer ikke Norwegian på.

Lik flysmart24.no på Facebook