SAS skyldte på reisebyrå for flytrøbbel – blir selv straffet

SAS ville ikke ta ansvaret for at passasjer ikke fikk informasjon om endret avgangstid. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da passasjeren mistet flyavgangen forsøkte SAS å legge skylden på reisebyrået som hadde solgt billetten, og avviste at de selv var ansvarlig for kundens reisetrøbbel.

Det gikk ikke.

Kjøper du en flybillett hos et reisebyrå og flyselskapet etterpå forandrer avgangstidene, er det flyselskapet som er ansvarlig for at du som kunde får den informasjonen. Ikke reisebyrået.

Det har Transportklagenemnda for flyreiser slått fast etter at en passasjer klaget SAS inn for tvistnemnda.

Kunden hadde kjøpt en flybillett tur/retur Trondheim – Zürich hos nettreisebyrået Supersaver. Utreisen gikk som den skulle, men da passasjeren kom for å ta flyet hjem igjen kom overraskelsen:

Flyet, som på kundens billett hadde avgangstid klokken 20.25 om kvelden, hadde fått endret rutetid. Nå til klokken 13.40, uten at kunden hadde fått informasjon om dette.

Vedkommende fikk den hjelpen vedkommende skulle hos Supersaver, som dekket kost og losji til neste dag da han fikk ordnet med ny billett hjem i forståelse med SAS.

Kunden mente at han også hadde krav på økonomisk kompensasjon på 400 euro etter EUs bestemmelser, og at det  var SAS som skulle betale den. Dette avviste SAS, som mente at det var reisebyrået som hadde ansvar for å i formere kunden om endret rutetid.

Flyselskapet viste til at det hadde gitt Supersaver beskjed tidligere om ruteendringen, og mente derfor at skylden lå hos Supersaver.

Det mener ikke flyklagenemnda som viser til at kunden skal ha beskjed om ruteendring minst 14 dager før ruteendring for at selskapet skal kunne fri seg fra erstatningsplikt.

Nemnda bestrider ikke SAS’ opplysning om at selskapet informerte reisebyrået om ruteendringen i god tid.

Det spiller ingen rolle, for nemnda har nå enstemmig slått fast at kunden skal holdes skadesløs i en slik situasjon. SAS må betale vedkommende 400 euro, rundt 4 000 norske kroner, i kompensasjon.


Nemnda er klar på at det er SAS som er ansvarlig, selv om billetten er kjøpt hos et reisebyrå.

Den mener at SAS heller eventuelt får kreve regress hos reisebyrået, men dette mener nemnda er passasjeren helt uvedkommende.

Lik flysmart24.no på Facebook