Krevde dobbel erstatning etter Norwegian-opplevelse

De reisende til fra Oslo til USA med Norwegian var uheldige. Da krevde de dobbel erstatning. Foto: Norwegian

Da Norwegians fly fra Oslo til USA måtte innstilles på grunn av teknisk feil, ga Norwegian fire reisende en erstatning på 6000 kr hver.

Da de samme passasjerene ville ha nok en erstatning for den samme USA-reisen neste dag, satte Norwegian foten ned.

Kundene klaget avslaget inn for Transportklagenemnda for flyreiser, som har gitt dem fullt medhold i at de faktisk har krav på dobbel erstatning. Det får ingen praktisk betydning.

Hos Norwegian sier de nemlig: – Vi betaler uansett ikke!

Bakgrunnen for erstatningskrangelen er den utrolige uflaksen de reisende med Norwegian hadde den 16. oktober i fjor.

Først opplever de at avgangen til John F. Kennedy-flyplassen blir innstilt på grunn av tekniske problemer med flyet.

Så blir det satt opp en ny avgang neste dag.

Dette er en avgang som på flyspråket kalles en «rescue flight», en flyvning som blir satt opp ene og alene for å frakte strandede passasjerer til sitt reisemål.

Så skjer det at det oppstår trøbbel også med denne avgangen. Resultatet er det flyet lander fem timer forsinket i New York. Grensen for å kunne få erstatning etter EUs regler går ved tre timers forsinkelse.

Det er da de aktuelle passasjerene ser muligheten for å sikre seg et ekstra tilskudd til reisekassen.

De fremsetter sporenstreks et nytt krav om erstatning på 6 000 kroner for hver av de fire reisende. Men denne gangen setter Norwegian foten ned, og mener det er grenser for krav etter flyproblemene.

Passasjerene gir seg ikke, og bringer saken inn for Transportklagenemnda for flyreiser. Der får de medhold.

Nemnda beslutter at Norwegian må ut med ytterligere 600 euro i erstatning per person fordi reserve-flyvningen også ble forsinket. Men den innrømmer at det ikke fins noen bestemmelse i EU-regelverket for flykompensasjon som dekker den situasjonen som det her var snakk om.

Norwegian er derimot ikke i tvil, og sier nei til dobbel erstatning.

– Her er vi prinsipielt uenig med flyklagenemnda, svarer Norwegian og nekter å følge nemndas beslutning om å gi nok en erstatning til de rammede passasjerene.

Selskapet mener at flyvingen dagen derpå ikke var noen kommersiell flyvning. Det ble ikke solgt billetter til denne flyvningen, og de passasjerene som var om bord var kun de som var rammet av kanselleringen dagen før.

Fordi Norwegian mente at de allerede hadde kompensert passasjerene for den forsinkede ankomsten til sin destinasjon, har selskapet avvist krav da selskapet mener at dette vil utgjøre dobbel kompensasjon.