Væskeforbudet kan snart være historie på norske flyplasser

Denne nye maskinen, en 3-dimensjonal skanner, kan gjøre livet lettere for de som reiser på de store norske flyplassene. Foto: American Airlines

Det kan gå mot slutten for de strenge væskebestemmelsene på de store norske flyplassene.

Avinor vurderer å foreta den kostbare investeringen i nye 3-dimensjonale røntgenmaskiner. De vil gjøre sikkerhetskontrollen enklere og raskere.

Da vil også begrensningene på mengden væske i håndbagasjen være historie. Dagens væskebestemmelser ble innført i 2006.

Det hypermoderne utstyret har vært testet i USA. Der har det blitt funnet godt nok av de strenge amerikanske sikkerhetsmyndighetene Transportation Security Administration (TSA).

Nå skal flere land ta den nye maskinen i bruk.

I helgen ble det kjent at den ferske britiske statsminister Boris Johnson har beordret alle britiske flyplasser om å innføre den moderne skanneren på flyplassene innen 2022.

Utstyret testes allerede på Heathrow-flyplassen utenfor London.

Om ikke lenge kan de også være på plass i Norge.

– Avinor har ikke besluttet å investere i disse maskinene ennå. Det er til vurdering hos oss nå. Gitt de store kostnadene, vil det nok i første omgang være aktuelt på de største flyplassene i Norge, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til flysmart24.no.

Flysmart24.no omtalte CT-skannerne da de ble testet ut i USA. Det dreier seg nemlig om en forbedret utgave av de 2-dimensjonale maskinene. De er i drift på flyplasser over hele verden, også i Norge.

Den nye maskinen er 3-dimensjonal:

De kan rotere og gi et 360 graders bilde av den bagasjen som blir kontrollert. Det gir kontrolløren mulighet til å studere innholdet i bagasjen fra alle vinkler.

TSA mener at fordelen med den nye maskinen er at den vil gi kontrollørene en bedre mulighet til visuelt å inspisere innholdet og således kunne oppdage sprengstoff og andre ulovlige gjenstander.

For publikum er det mest gledelige at den nye maskinen vil kunne gjøre det slutt på dagens væskebestemmelser, og at uansett vil være helt unødvendig å ta ut flytende væske fra bagasjen for kontroll. Slik sett vil sikkerhetskontrollen kunne gå raskere enn i dag, og innebære mindre plunder for den reisende.

I dag er det slik at man som regel må ta den flytende væsken, lagt i en egen gjennomsiktig pose, under kontrollen. Det er maksimalt 10 beholdere a 1 dl som er grensen. Det har ført til at mange reisende har måttet kaste dyrebare varer som blir vurdert som væske, bl.a. mange typer kosmetikk.

Løksa hos Avinor bekrefter at reisehverdagen vil bli enklere hvis Avinor bestemmer seg for å ta den tunge investeringen:

– Det er riktig at det nå de nye håndbagasjemaskinene gjør det mulig å analysere bagasjen uten at noe trenger å tas ut. Det vil si at laptop og væsker kan bli liggende i håndbagasje. Det vil heller ikke være en volumbegrensning på væsken, sier Løksa.

Han sier at det dreier seg om en ny teknologi som er nokså kostbar, og som nå prøves ut ved flere av de store lufthavnene i verden.

–  Inntil en beslutning eventuelt blir fattet om innføring, kan jeg ikke si noe mer om når man kan forvente dette i Norge, sier Løksa.