Rygge gjenåpnes ikke til våren – håper på 2021

Flyrutene fra Rygge ble stanset i slutten av oktober i 2016 etter at den norske passasjeravgiften ble innført. Ryanair var da det dominerende selskapet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

De som hadde håpet på en gjenåpning av flyplassen på Rygge må smøre seg med tålmodighet. Selskapet bak prosjektet har nå utsatt avgjørelsen om gjenstart til våen. Selskapet hadde håpet å få i gang trafikk i april.

Nå blir det ikke noe av. Nå satser man i stedet for åpning våren 2021.

– Forhandlingene med selskapene de siste månedene har vist at det er betydelig interesse for å starte ruter på Rygge. Mange selskap mangler imidlertid flykapasitet og har måttet redusere aktiviteten og legge ned baser, sier Espen Ettre i en pressemelding onsdag. Han er en av de som står bak arbeidet med å få etableringen ny drift på Moss Lufthavn Rygge.

– Vår vurdering er at konseptet Rygge med flere selskaper er godt mottatt i markedet. Dette viser at strategien om å få flere selskaper til Rygge har vært riktig, mener Ettre som har stor tro på gjenåpning, og sier at de var nær ved å nå målet om nok selskaper til å åpne kommende vår.

Rygge ble stengt for all sivil flytrafikk i slutten av oktober 2016.

Ryanair, som var den totalt dominerende aktøren på flyplassen, hadde advart mot at selskapet ville legge ned sin base i Moss hvis Norge innførte den nye flypassasjer-avgiften.

Avgiften kom, og det irske selskapet gjorde som de sa:

De sluttet å ha fly og mannskap basert på Rygge og flyttet disse til andre flyplasser i Euroopa. De tilbød seg imidlertid å fortsatt beholde noen av rutene fra Moss, dersom flyplassen likevel skulle fortsette driften.

Rygge-eierne Olav Thon og Orkla vurderte imidlertid at denne trafikken ville bli for liten til at flyplassen fortsatt kunne gå med overskudd.

Dermed ble lyset slukket for sivil flydrift på Rygge den 29. oktober etter at siste fly hadde tatt av fra flyplassen.

Et nytt driftsselskap, Rygge Airport, meldte seg på banen og ville overta driften. Det viste seg snart at dette ikke var mulig.

Våren 2017 kom selskapet Jotunfjell Partners på banen med et par solide flyplass-ringrever i spissen. Alf Reidar Fjell hadde i 13 år vært lufthavnsjef på Sandefjord Lufthavn Torp. Med seg fikk han tidligere og mangeårig kommersiell direktør ved Oslo Lufthavn, Espen Ettre.

De la frem en plan om billigere drift av flyplassen. Den innbar at man ikke trenge på langt nær den samme trafikken som da flyplassen ble lagt ned for å kunne operere med en positiv bunnlinje.

Flyplassen hadde på det meste nær 2 millioner reisende i årer. Siste driftsår fløy 1,6 millioner personer via Moss-flyplassen. I de nye planene var det snakk om under halvparten av dette for å gå rundt økonomisk.

De to og deres medhjelpere har drevet langvarige forhandlinger med en rekke selskaper med sikte på å få stor nok trafikk for å kunne åpne flyplassen fra april neste år. Hele tiden har ferie- og fritidsmarkedet vært grunnlaget for den ny drift, som nå ikke er aktuell før 2021.