Mobilen knust i sikkerhetskontrollen – Avinor nektet å betale

Mannen gikk inn i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn da uhellet skjedde. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Har du en verdigjenstand med deg gjennom sikkerhetskontrollen og den blir ødelagt, kan du rette krav om erstatning til Avinor. Avvises kravet, fins det nå en mulighet til å få Avinor til å dekke tapet likevel.

Den muligheten heter Transportklagenemnda for flyreiser. Den har nå gitt en reisende medhold i at Avinor skal betale for en ødelagt mobiltelefon.

Avinor avviste først kravet, men nå har nemnda bestemt at selskapet vær så god skal betale den reisende for ny telefon.

Saken er svært uvanlig.

Vanligvis dreier tvistesaker som havner i nemnda seg om passasjerer som blir rammet av forsinkelser og kanselleringer, eller som vil ha erstatning fra flyselskapene for utgifter i forbindelse med en hendelse på reisen.

Mindre kjent er det at nemnda også behandler saker mot flyplassene.

Den aktuelle saken har sin bakgrunn i en hendelse i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn. Den reisende la blant annet sin mobiltelefon i boksen for gjennomlysning.

Da mistet vekteren boksen mobilen lå i, slik at mobiltelefonen ble knust. Mobilen, som kostet over 5 000 kroner, hadde ingen riper eller skader før denne hendelsen.

Det ble skrevet skademelding sammen med vekteren, og klager fikk beskjed om å vente på erstatning fordi dette ble ansett å være sikkerhetspersonalets feil.

Da Avinior fikk kravet om å betale, snudd velviljen brått. De nektet å betale noe som helst.

Selskapet avviste også å ha ansvaret for det som skjedde. De la i stedet hele ansvaret for det som skjedde på kunden selv.

De mente at reisende er informert via oppslag og informasjon på nettet om at løse gjenstander som nøkler, lommebøker, mobiler og briller skal plasseres i jakkelomme eller håndveske før håndbagasjen sendes gjennom røntgenmaskinen.

De henviste dessuten til at det i skademeldingen sendt inn av vaktleder stod at «boksen falt ned fra røntgenmaskinbåndet som mobilen lå i.»

Det framkom ikke da, hevdet Avinor, at det var sikkerhetskontrolløren som mistet boksen og mobilen i gulvet.

Flyklagenemnda avfeier alle Avinors innvendinger, og gir mannen fullstendig medhold. Nemndas begrunnelse er helt klar og mener at det var vekteren som opptrådte uaktsomt i dette tilfellet:

– Dersom klager selv hadde mistet boksen i gulvet må det legges til grunn at vekteren ville ha skrevet dette. Når han ikke gjorde det, er det ingen grunn til å trekke klagerens forklaring på hva som skjedde i tvil, mener nemnda.

Nemnda mener at hva Avinor anbefaler eller ikke når det gjelder løse gjenstander, rett og slett ikke har noen betydning i saken.

Konklusjon: Avinor må erstatte mannens mobil, til en pris av 5 490 kroner.