Flytrafikken stagnerer: – Bedrifter kutter reiser av miljøhensyn

Norsk flytrafikk stagnerer, og flyanalytiker tror at bl.a. klimabekymringen i privat og offentlige virksomheter ligger bak. Foto: Avinor

Den årlige veksten i flytrafikken i Norge har stanset helt opp. Etter flere år med  betydelig vekst har den i år flatet ut. Flyanalytiker tror klimasaken får private og offentlige virksomheter til å kutte i antall flyreiser.

Så langt i år, til og med september, har passasjerveksten på Avinors flyplasser vært på bare 0,6 prosent. I fjor på denne tiden lå økningen på 2,5 prosent.

Nå tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs at stagnasjonen kan føre til både økte billettpriser og kutt i rutetilbudet. Spesielt på norsk innenriks.

Det skjer etter en økt miljøbevissthet i offentlig og privat virksomhet som han mener har ført til mindre flybruk:

– Det er nok ingen tvil om at næringslivet, det offentlige og privat markedene, nå vurderer miljø og bærekraft i forbindelse med flyreiser i større grad enn tidligere, sier Elnæs til flysmart24.no.

De tørre tallene er ikke oppløftende for Avinor. Selv om trafikken i september økte med 2,3 prosent som er litt bedre enn ellers i år, er utviklingen over året som helhet svært svak.

Det foreløpig seneste året med svake veksttall var 2015. Da var veksten null.

Så startet en vedvarende vekst på 1,6 prosent i 2016, som skvatt opp til 4,1 prosent i 2017 og flatet noe ut med 2,8 prosent i fjor.

I år krabber Avinor seg så vidt over null-streken. Det er spesielt fallet i kjernevirksomheten til Avinor – innenrikstrafikken – som bekymrer. I fjor vokst denne med 2,1 prosent, til nå i år er den ned 0,5 prosent.

Elnæs sier at det har vært en negativ trend på innenriks over lengre tid og den tror han vil fortsette.

– Flyselskapene har ikke noe annet valg enn å redusere kapasiteten etter hvert som etterspørselen avtar. Det slår ut i lavere frekvens, mindre flytyper og i verste fall nedleggelse av flyruter, sier Elnæs.

Han har ikke noen tro på at det er fenomenet flyskam har slått inn for fullt, men at klimasaken likevel får økt  betydning når nødvendigheten av mange jobbreiser skal avgjøres.

LES OGSÅ: Reisetopp: – Folk bytter flyselskap hvis de kan spare 20 kroner

En stor trussel for Avinor og luftfarten mener han ligger i en eventuell økning av momsen fra 12 til 23 prosent på innenlands flybilletter.

– Det vil øke billettprisene tilsvarende og treffe det sårbare ferie- og fritids markedet. Dette markedet er mest følsomt for prisendringer, mener han.

Hos Avinor har pressevakt Nora Hoberg Prestaasen ingen oppfatning om årsaken til de svake 2019-tallene, men henviser flysmart24.no til Transportøkonomisk Institutt for en slik analyse.

– Norwegian, SAS og Widerøe står totalt for 82 prosent av passasjertallene på våre lufthavner, og deres vurderinger vil i stor grad påvirke de samlede trafikktallene i Norge, sier hun.

Sammenliknet med fjoråret går utenlandstrafikken opp 1,4 prosent, mens innlandstrafikken går ned 0,6 prosent foreløpig. Prognosen for resten av året tilsier en tilsvarende utvikling, med kanskje en liten økning på utland, mener  hun.

Flyanalytiker Elnæs tror det bare er et tidsspørsmål før flyselskapene svarer på situasjonen med først å kutte i rutetilbudet. Og da skjer dette:

– Etter hvert som det blir bedre balanse mellom kapasitet og etterspørsel, som gjør at flyene blir fullere igjen, ligger det også an til at billettprisene økes, mener Elnæs.

Lik flysmart24.no på Facebook