Vil bremse ølsalget på flyplasser og forby små taxfreeflasker

Lederen for Norwegian Kabinforening, René-Charles Gustavsen, mener alkoholsalget på flyplassene har blitt et problem for de ansatte på flyene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

De kabinansatte i SAS og Norwegian rykker nå ut med en innstendig oppfordring til Avinor om å dempe salget av alkohol på norske flyplasser. – Økende fyll blant reisende setter flysikkerheten i fare, mener lederen for Norwegian Kabinforening.

René-Charles Gustavsen mener det er nødvendig å ta grep nå. Han får full støtte fra lederen for SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum. De mener at ølsalget må bremses og taxfree-salget av miniatyrflasker med brennevin må stanses.

– Vi ser at passasjerer stadig oftere drikker seg overstadig beruset og slår seg vrang om bord. Dette truer sikkerheten for alle. Ekstra tragisk er det å oppleve at foreldre drikker seg overstadig og blir bråkete mens deres små barn er sammen med dem, sier Gustavsen.

I medlemsbladet Parat Luftfart ber foreningene om kutt i skjenkingen på flyplassene, og at taxfree-poser ved avgangsutsalgene blir forseglet. Dessuten mener de at det må innføres forbud mot salg av små miniatyrflasker med brennevin som folk lett kan konsumere om bord.

Han mener miniatyrflaskene er en ukjent og stor synder. Han sier at han ikke kan forstå hva meningen med salget av disse småflaskene er når de ikke er lov å åpne for eksempel på fly:

– Vi finner dem likevel overalt. Spesielt tomme Underberg-flasker som nærmest flyter rundt i flyet etter enkelte turer. I setelommene, på toalettene og til og med i bagasjehyllene. Avinor bør gripe inn overfor taxfree-selskapet og stanse dette salget. Vi er ikke ute etter å stanse taxfree som sådant. Vi vil bare ha mer kontroll slik at vi unngår at folk konsumerer disse før og under flyving, sier Gustavsen.

Han mener at kontrollen med alkoholsalget om bord på flyene er mye bedre fordi det der er enklere for de kabinansatte å holde oversikt over konsumet til den enkelte passasjer.

Han viser bl.a. til tall fra Luftfartstilsynet. Overfor Parat Luftfart bekrefter tilsynet at antall innmeldte saker med passasjerer som lager bråk på norsk fly økte fra 161 saker i 2017 til 254 saker i fjor. Gustavsen tror det egentlige tallet er langt høyere. Han mener det er en underrapportering hos selskapene.

– Avgangshallen på f.eks. Oslo Lufthavn fremstår jo nesten som en eneste restaurantgate. Der serveres det alkohol fra tidlig om morgen til sent på kveld. Kontrollen med skjenkingen er nærmest ikke-eksisterende. Her er det åpenbart viktigst å sikre Avinors inntekter, mener Norwegian-lederen.

Han sier at kabinbetjeningen stadig vekk må takle passasjerer som slår seg vrange når de kommer opp i luften.

– De drikker seg fulle på flyplassen, og gjerne også før de kommer til flyplassen. De tar seg sammen når de går gjennom sikkerhetskontrollen og om bord. Oppe i luften oppstår problemene, forteller Gustavsen.

Lederen i SAS Norge Kabinforening, Martinus Røkkum, stiller seg fullt og helt bak sine kolleger i Norwegian om å begrense tilgangen på alkohol på flyplassene:

– Ja, vi ser at problemet med å drikke medbrakt alkohol har økt betydelig. De som reiser ofte kjøper gjerne samme sort drikke som flyselskapene selv selger for ikke å bli oppdaget. Vi kabinansatte prøver å følge med så godt det lar seg gjøre og informerer hverandre og spør om vi er i tvil, sier Martinus Røkkum.

LES OGSÅ: Flyekspert: Dette blir det neste du må betale ekstra for

Han kan vise til goder erfaringer med å begrense alkoholserveringen i SAS:

– I SAS har vi innført begrensninger i alkoholserveringen på enkelte av våre ruter også for våre Plus-passasjerer (til Spania, red. anm.) som i utgangspunktet har drikke inkludert i billetten. Vi har her oppnådd store forbedringer. Passasjerene er hyggeligere, roligere og oppfører seg på en helt annen måte når de får noe gratis drikke men må betale om de skulle ønske mer enn det vi tilbyr, sier Røkkum.

Hos Avinor avviser man ikke utspillet fra de to fagforeningsledernes.

I Avinor avviser man ikke at det kan komme innstramminger i alkohol-salget på landets flyplasser.

– Vi er i dialog med flyselskapene og med de kommersielle aktørene på flyplassen om hvorvidt det skal innføres tiltak, men det er ikke besluttet noe, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til Parat Luftfart.

Han vil ikke være konkret om hvilke tiltak som kan komme:

– Nei, det er litt for tidlig å si noe om hva disse blir. Det må vi komme tilbake til når og hvis det blir aktuelt, sier han.

Andersen understreker at det påhviler de som skjenker alkohol et spesielt ansvar for å følge skjenkebevillingens regler, også av hensyn til de som jobber på fly.