Mistet flyet etter feil informasjon på flyplassen – ingen tar ansvar

Informasjonstavlene på Oslo Lufthavn viser hvilken innsjekkingsskranke som gjelder for de ulike avgangene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da familien på seks kom til Oslo Lufthavn sjekket de informasjonstavlen i avgangshallen som fortalte dem hvilken skranke innsjekkingen skulle foregå i. Det de ikke visste var at tavlen viste helt feil skranke.

Det førte til at familien mistet ferie-flyet til Tyrkia, og måtte kjøpe nye billetter med et annet selskap for 23 400 kroner for at de skulle komme seg til Antalya. Det flyet måtte de vente på i 14 timer på flyplassen.

Ingen de involverte instansene innrømmer noe form for ansvar for at familien ble villedet.

Selv om flyklagenemnda har gitt dem medhold i at de skal ha erstattet merutgiftene de fikk, nekter flyselskapet nå å etterkomme kravet. De anser det som en «no show»-sak, altså der passasjerene har unnlatt å møte opp til avgang.

Det hele hadde sitt utgangspunkt i en ferietur til nordmenns favorittområde sør i Tyrkia, den tyrkiske riviera. Familien hadde kjøpt billetter hos det tyrkiske lavprisselskapet Pegasus. De møtte glad og forventningsfull opp på Gardermoen om kvelden da flyet skulle gå 1. juli i fjor.

De sjekket tavlen over avganger da de ankom flyplassen to timer før rutetid. Den viste at de skulle gå til skranke 4. De så gjorde, og satte seg ned for å vente på at bakkeansatte i SAS Ground Handling skulle komme og starte innsjekkingen.

Minuttene gikk, men ingen dukket opp for å ta imot bagasjen deres. Det viste seg etter hvert at de hadde satt seg ved feil skranke, for handlingselskapet hadde byttet til skranke 6 uten at informasjonstavlen for publikum i avgangshallen var blitt oppdatert.

Dette oppdaget de for sent til å rekke flyet. Pegasus-flyet forlot dermed Oslo Lufthavn med fem tomme seter som familien hadde betalt for og skulle ha sittet i.

Familien mente det ikke var deres feil at de ikke kom med flyet. De mente at feilinformasjonen på tavlen var et forhold som burde gi dem rett til erstatning for kjøp av nye billetter hos et annet selskap.

Dette kravet avviste både SAS og Pegasus. SAS på sin side mente at det ikke var de som var ansvarlig for feilinformasjonen på tavlen. Det samme gjorde flyselskapet, som rette og slett betraktet familien som «no shows.»

Det ble tatt bilde av informasjonstavlen med feilinformasjon, for å dokumentere feil informason, men heller ikke dette gjorde noe inntrykk på selskapene.

Derfor klaget familien til Transportklagenemnda for flyreiser, som havnet på at familien hadde rett på erstatning for merutgiftene.

Den skriver i sitt vedtak i saken at Gardermoen er en «stille flyplass» der passasjerene bruker informasjonstavlen til å orientere seg om innsjekkingsskranke, avgangstider og eventuelle forsinkelser.

– Det er etter nemndas syn av vesentlig betydning, både for flyselskapene og passasjerene, at denne tavlen er til å stole på og er noe passasjerene med sikkerhet kan innrette seg etter. I dette tilfellet ble klager og hans familie villedet ved at informasjonen på informasjonstavlen var feil. Dette er et forhold flyselskapet  etter nemndas oppfatning må bære ansvaret for overfor klager. Pegasus Airlines kan eventuelt søke regress hos SASGround Service hvis det er grunnlag for det, er nemndas enstemmige beslutning.

Dette vedtaket har Pegasus Airlines nå informert flyklagenemnda om at de ikke kommer til å ta hensyn til. Nemnda har ikke ytterligere sanksjonsmuligheter overfor flyseselskapene. Skal familien gå videre med saken, må det skje i det ordinære rettsapparatet i Norge.

Lik flysmart24.no på Facebook