Ble straffet for håndbagasjen – nå får de pengene tilbake

Norwegian-passasjerene måtte betale for overvekt på håndbagasje. Nå får de pengene tilbake etter behandling i flyklagenemnda. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Bråket rundt håndbagasje-gebyrene som Norwegian skriver ut i høyt tempo får nå sitt etterspill. Selskapet må betale tilbake gebyret til flere passasjerer som ble straffet med 600-700 kroner fordi håndbagasjen angivelig var for tung.

Det er Transportklagenemnda for flyreiser som har besluttet at Norwegians krav i flere tilfeller ikke har vært godt nok dokumentert. Dette er de første sakene om de omstridte håndbagasje-gebyrene som nemnda har hatt til behandling.

Nemnda mener at flyselskapet ikke har vært i stand til å bevise at bagasjen faktisk var over den tillatte størrelse eller vekt for de fire som klaget. Det er selskapet som har bevisbyrden for at gebyret er korrekt ilagt, mener nemnda. Den har bestemt at fire reisende som har klaget skal få refundert gebyret.

Hos Norwegian har man ennå ikke rukket å avgjøre hvordan man skal stille seg til avgjørelsene, opplyser Astrid Mannion-Gibson til flysmrt24.no. Hun er talsperson i Norwegian.

Mye støy på flyplassene

Beslutningen kommer etter at det i mange måneder har pågått en kampanje fra Norwegians side for å sjekke vekt og størrelse på den bagasjen reisende tar med seg inn i kabinen. Selskapet har sagt at dette er gjort av sikkerhetsmessige årsaker, og for å hindre forsinkelser.

Måten dette har vært gjort på, har imidlertid skapt mye rabalder. Egne agenter har vært sendt ut til avganger for å sjekke bagasjestørrelse med vekt. Kunder har opplevd at vekterne har tatt med vannflasker og klær i regnestykket når vekten på håndbagasjen har vært sjekket.

Deretter har de blitt avkrevd opptil 750 kroner i gebyr, selv når det har vært snakk om bare en minimal overskridelse av vektgrensen på 10 kilo.

Ble tatt til side

Som paret som skulle reise fra Oslo til Dublin. Der ble mann og kone tatt inn til siden da de ville sjekke om konas håndbagasje var for stor. Det var den. Det var fordi hun hadde lagt en drikkeflaske i frontlommen på vesken, slik at hun skulle slippe å bære så mye i hendene inn på flyet.

Klager argumenterte med at bagasjen ville være i henhold til størrelsesreglene dersom vannflasken ble tatt ut, men til ingen nytte. Han har forklart at de ikke fikk gå om bord før de betalte gebyr. De måtte punge ut med 650 kroner for innsjekking av håndbagasje.

Kofferten passet måler

En annen sak, på en reise fra Oslo til Budapest. Her blir passasjeren også ilagt et gebyr på 650 kroner fordi trillekofferten angivelig var for stor. Klager har imidlertid vist til at kofferten passet i Norwegians måler på flyplassen, og har til og med lagt frem et bildebevis for å underbygge sitt krav om å få pengene tilbake.

Det samme skjedde i en tredje sak som har vært behandlet av flyklagenemnda. Den reisende skulle fra Oslo til København, og ble ilagt gebyr på 650 kroner fordi også hans koffert skulle være større enn de tillatte mål hos Norwegian. Denne reisende mente imidlertid at kofferten med god margin var innenfor selskapets begrensninger for mål og vekt: Dessuten passet den i selskapets bagasjemålere på flyplassen.

En ubehagelig hendelse

Et fjerde tilfelle dreide seg om en reise fra Oslo til Beograd der den reisende ble ilagt gebyr på 750 kroner. Denne målingen foregikk med en håndholdt vekt, som var ulovlig i bruk. Kvinnen viste til at håndbagasjen ikke veide over ti kilo. Personalet som undersøkte bagasjen var uvennlige, og hun mente at selve hendelsen var ubehagelig. Også hun har krevd, og nå fått medhold i, om refusjon av gebyret på 750 kroner.

Norwegian har avvist alle kravene. Selskapet har vist til deres bestemmelser som tilsier at bagasje over en bestemt størrelse og 10 kilo ikke kan tas med inn i kabinen. Selskapet har argumentert med at kundene har godkjent transportvilkårene når de betaler for billetten. Dessuten har selskapet ikke sett noen grunn til å tvile på de fysiske kontrollene deres agenter har foretatt.

Kan ikke dokumentere

Flyklagenemnda er imidlertid at en helt annen oppfatning.

Nemnda mener at flyselskapet må ha bevisbyrden for å vise at gebyret er korrekt ilagt. Den mener at det må forventes at flyselskapet skriver en kvittering der begrunnelsen for gebyret fremgår, og hvor det dokumenteres at bagasjen var for stor eller for tung i henhold til regelverket.

Nemnda skriver i sitt vedtak at de ikke kan se at Norwegian har sannsynliggjort at bagasjene oversteg begrensningene, og mener Norwegian må refundere gebyret kundene har blitt ilagt.

Dette kan skje

De norske flyselskapene har som utgangspunkt at de godtar avgjørelser i nemnda. Disse er  imidlertid ikke juridiske, og selskapet kan velge å ikke godta det nemnda beslutter. Da må saken eventuelt bringes inn for domstol.

Hos Norwegian sier Mannion-Gibson at selskapet ikke har rukket å ta stilling til konklusjonene til flyklagenemnda:

– Disse sakene kom inn bare noen dager før jul. Vi trenger litt tid til å vurdere hver enkelt sak individuelt før vi tar en beslutning på hva vi gjør videre, sier hun.