Bagasjen forsvant etter landing – flyselskapet avviste ansvar

Når bagasjen forsvinner etter landing, er det flyselskapets ansvar. Dette slår flyklagenemnda fast i en avgjørelse. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Situasjonen er alle flypassasjerers mareritt når man er ute på tur: Bagasjen dukker ikke opp på båndet etter flyturen.

Nå har flyklagenemnda slått fast, i to ferske avgjørelser, hvem som har ansvaret i slike situasjoner. I begge avgjørelsene peker nemnda på flyselskapet.

Nemnda gjør det klart at flyselskapet du reiser med har ansvaret for din innsjekke bagasje helt til du står med den i hånden etter flyturen.

Fraskrev seg ansvaret 

I begge tilfellene dreide saken seg om bagasje som var sjekket inn før avreise hos Norwegian. I begge tilfellene fraskrev flyselskapet seg alt ansvar, men må ut med 16 500 kroner i erstatning til passasjerene.

Flyklagenemnda har gjort en prinsipiell avgjørelse som vil innebære at flyselskapet er ansvarlig for at passasjerene får bagasjen.

Det hjelper ikke at flyselskapet sier at bagasjen ble sjekket inn og at den også ble lastet av flyet.

Hvis den ikke blir gjenforent med sin eier etter flyturen, er flyselskapet pliktig å betale erstatning.

Kofferten kom aldri

I det ene tilfellet dreide det seg om en koffert som var sjekket inn fra Oslo til Manchester. Den dukket aldri opp på båndet på ankomstflyplassen.

I den andre saken dreide det seg om en koffert som var sjekket inn i Amsterdam til Oslo, men som heller aldri dukket opp på bagasjebåndet på Gardermoen.

Norwegian har i begge tilfeller avvist passasjerens krav, og dermed har sakene endt i Transportklagenemnda for flyreiser.

Slik forsvarte Norwegian seg

Norwegian har overfor nemnda hevdet at de har informasjon som tilsier at bagasjen ble lastet om bord på flyene. Da bagasjen ble lastet om bord på samme fly som passasjeren, mente selskapet at dette ga grunnlag for å avvise krav om erstatning.

Norwegian har også åpnet for at andre passasjerer kan ha tatt bagasjen, og har oppfordret de reisende om å i stedet å sende kravet til forsikringsselskapet.

Dette avviser klagenemnda og mener tvert imot at det er Norwegians ansvar at de reisende ikke fikk sine kofferter.

Dette mener klagenemnda

Den viser til at flyselskapet i henhold til luftfartslovens Montreal-konvensjon er ansvarlig for tap som følge av forsinket bagasje, med mindre selskapet godtgjør at de og deres folk har tatt alle forholdsregler som med rimelighet kan kreves for å unngå tapet, eller at dette ikke har vært mulig for dem.

Passasjerene fikk aldri utlevert sin bagasje og gjorde slik de skal, meldte den savnet mens de oppholdt seg på flyplassen og gjorde dermed også alt formelt riktig for å kunne gå videre med saken.

Den ble dyrere for selskapet

– Det er ikke dokumentert at bagasjen har kommet ut på båndet, og nemnda legger til grunn at bagasjen forsvant mens den var i fraktførers varetekt. Klager har derfor krav på å få erstattet denne, mener nemda som fastsetter erstatningen for kofferten til Manchester til 2 500 kr siden de reisende ikke hadde fremsatt noe konkret krav.

Den andre kofferten, fra Amsterdam, ble mye dyrere for selskapet. Den jobbet selskapet med i dagevis for å oppspore, men forgjeves. Den reisende menet at innholdet i kofferten var verdt rundt 25 000 kroner. Ifølge internasjonale avtaler er maksgrensen imidlertid til ca. 14 000 kroner. Det fikk passasjeren.

Lik flysmart24.no på Facebook