Hard dom mot flymatprodusent: – Dårlig renhold og personlig hygiene

Flere av restaurantene og kioskene på Oslo Lufthavn får mat som er produsert på SSPs kjøkken på Gardermoen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mattilsynet retter hard kritikk mot selskapet som leverer det meste av maten som serveres på mange av restaurantene på Oslo Lufthavn. Produksjonen av maten skjer i lokaler der tilsynet mener det er dårlig renhold og der ansatte viser manglende rutiner for personlig hygiene.

Konklusjonen kommer etter en uanmeldt inspeksjon som ble foretatt i produksjonslokalene til selskapet SSP Gardermoen (Select Service Partner) i november.

Rapporten derfra er nedslående for matprodusenten.

Maten kan bli forurenset

Mattilsynets rapport, som flysmart24.no har fått innsyn i, innebærer et forhåndsvarsel som går på krav om en rask utbedring av seks ulike forhold på sviktende renhold i de lokalene der maten produseres. Dette inkluderer mangelfull personlige hygiene hos ansatte.

– De viktigste og mest grunnleggende feilene er dårlig renhold og manglende rutine for personlig hygiene. Det er dette som gjør at maten kan bli forurenset. Det er strenge krav til renhold og hygiene for å forebygge forurensning av maten og oppvekst av bakterier som kan gi sykdom, sier avdelingssjef Gry Holmbakken ved Mattilsynets avdeling Romerike til flysmart24.no.

SSPs administrerende direktør, Bente Brevik, har ikke besvart flysmart24s henvendelser om saken. SSP har heller ikke besvart brevet fra tilsynet om manglene innen fristen.

Leverer til kjente steder

SSP-avdelingen smører en stor del av alle baguetter, wraps og chiabattas som serveres på selskapets egne kiosk- og serveringssteder på flyplassen. Det sendes ut store mengder mat hver dag.

Selskapet er dominerende på matservering på flyplassen og driver 21 mat- og drikkeutsalg. Det gjelder de mest kjente stedene som Starbucks, O’Learys, Salmon House, Havsalt, Fjøla, WB Samson, Jamie’s Italian og Ritazza. I tillegg driver SSP den ene loungen på flyplassen, OSL Lounge.

Mattilsynet omtaler lokalene der maten blir produsert som «trange, og virksomheten hadde liten plass til å skille mellom ren og urene arbeidsoppgaver.»

En haug med forkler

Det kritiserer den personlige hygienen blant ansatte. Det ble observert at ansatte gikk fra garderoben i kjelleren til produksjonslokalet uten å sørge for overtrekkstøy eller skobytte før de gikk inn. Tilsynet fikk også informasjon om at ansatte leverte ferdigproduserte varer fra kjøkkenet og ut til flyplassen, der reisende ferdes, også det uten tildekking.

– Det dreier seg om å ta på en frakk eller lignende for å beskytte det rene tøyet som du bruker der du lager mat, forklarer Holmbakken.

Inspektørene fikk vite at forkler kun ble brukt på kjøkkenet. Det ble observert urene forkler i en haug bak døren på kontoret, og tilsynet observerte at et av forklene ble brukt av en ansatt.

Fett oppover veggene

– Manglende bruk av overtrekkstøy og skobytte i urent område ansees som brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer regelbruddet som vesentlig, heter det i rapporten.

Tilsynet retter også krav i forhold til det vasking av frukt og grønnsaker, som igjen blir brukt på maten til de flyreisende. Bl.a. peker tilsynets inspektører på at virksomheten ikke vasker vasken mellom hver råvare som blir brukt. I kravene til slik produksjon skal dette skje for å beskytte mot forurensning mellom og under arbeidsoppgavene.

Det ble videre funnet frosne bringebær som  hadde ut på dato.

Får klare frister

Renholdet i selve lokalene blir også kritisert og krevd utbedret. Tilsynet skriver at det ble observert tomatrester, teiprester og fett oppover flere av veggene. Videre ble det observert et belegg av fett, smuss og rester av næringsmidler på alle hjulutstyr og på avfallsstativene.

Mattilsynet har gitt SSP klare frister for å sørge for en utbedring av de forholdene som blir krevd utbedret etter inspeksjonen.

– Enkeltobservasjonene er ikke i seg selv graverende, men summen av avvikene er ikke bra. I dette tilfellet var ikke forholdene så dårlige at vi vurderte det som helsefarlig. I tillegg må de sørge for å gå igjennom hele driften sin  for å gjøre en fareanalyse. Når de vet hvilke farer som kan oppstå, vil de kunne  bruke internkontrollen til å forebygge forurensing av maten, sier Holmbakken.

SSP er et britisk selskap med virksomheter på 125 flyplasser og 270 jernbanestasjoner, med spesialiteten mat for folk på reise.

Lik flysmart24.no på Facebook