Ble akutt syk på reise i USA – det kostet over 5 mill. kr.

En reise til USA endte i sykehusinnleggelse. Det ble den dyreste reiseskadesaken i Norge i fjor. Foto: Ving

En nordmann i 20-årene dro på en reise til USA. Under oppholdet ble vedkommende så syk at det endte i sykehusinnleggelse og behov for hjemtransport.

Det ble fjorårets desidert dyreste reiseskade-oppgjør her i landet.

Regningen etter den omfattende behandlingen og senere overflytting til Norge, kom på 5,5 millioner norske kroner.

Ble plutselig syk

– Den norske besøkende ble akutt syk. Det krevde intensiv behandling på sykehus, og etter hvert hjemreise til Norge, sier Andreas Bibow Handeland. Han er kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring.

Handeland sier han ikke kan gi flere detaljer om den aktuelle saken av hensyn til vedkommende kundes personvern.

At det kan bli meget dyrt å bli sykehusinnlagt i USA er et forhold som mange forsikringsselskap har fått erfare. Også i 2018 var den dyreste reisesyke-erstatningen i USA, men da på «bare» 1,4 millioner kroner.

Store sykehusregninger

– Saker som dette understreker viktigheten av å være riktig forsikret. Derfor anbefaler vi i Europeiske Reiseforsikring at man ser gjennom forsikringene sine, og setter seg inn i vilkårene, slik at man er oppdatert på hva man er forsikret mot, sier Handeland.

Det som gjør slike saker ekstra kostbare er at en innleggelse og behandling i USA som regel ender i store regninger fra sykehusene. I tillegg blir det i alvorlige saker dessuten nødvendig å transportere pasienten hjem i eget fly, ofte også med en sykepleier med på turen.

Kraftig økning i utbetalinger

De økende reisesakene blir en stadig større utgiftspost for forsikringsbransjen. At flere nordmenn legger turen til utlandet gjør at antallet saker stadig vokser. Det merker man godt i Europeiske:

– Ja, det blir stadig mer kostbart å få legehjelp og behandling i utlandet. Hos oss i Europeiske Reiseforsikring utbetalte vi ca. elleve prosent mer i erstatning knyttet til reise i 2019, sammenlignet med i 2018, sier Handeland.

De fleste reiseskadene er imidlertid av langt mindre omfang enn tilfellet med den aktuelle USA-turen.

De vanligste sykdommene

De vanligste skadetilfellene er normalt helt ufarlige mage- og tarmproblemer. Dessuten er det heller ikke rent få tilfeller av ulike infeksjons-sykdommer, som eksempelvis øre-infeksjoner.

De fleste av disse tilfellene skjer i landene som nordmenn besøker mest i løpet av et år: Spania, Hellas og bl.a. Tyrkia.

For å unngå at ferien går rett i «do» oppfordrer Europeiske derfor reisende til å vaske hender før alle måltider, se an hygienen på restauranter og kafeer, og alltid ha med seg antibac på tur.

Lik flysmart24.no på Facebook