Arbeidsgiver blir varslet om du prøver deg på reise-bløff

Det kan få alvorlige konsekvenser hvis du forsøker å bløffe deg til erstatning etter en reise. Spesielt hvis du har benyttet deg av arbeidsgivers forsikring. Illustrasjonsfoto: Knut-Erik Mikalsen

Bruker du reiseforsikringen som arbeidsgiver betaler for, kan du komme opp i store problemer om du faller for fristelsen til å bløffe deg til erstatning du ikke har krav på.

Dette er en relativt ukjent side ved det å benytte seg av arbeidsgiver-betalt forsikring. Denne gjelder bl.a. når kunden benytter seg av et kredittkort via jobben.

Informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Sigmund Clementz, bekrefter overfor flysmart24.no at uriktige krav om erstatning på forsikring gjennom jobben utløser en rekke reaksjoner:

Dette skjer når svindel blir avdekket

– I de tilfeller hvor forsikringssvindel blir avdekket, blir forholdet som regel politianmeldt, selv om det normalt er snakk om saker med ganske beskjedne beløp, sier Clementz.

Det skjer mer:

– I tillegg avviser vi selvsagt erstatningskravet, og vedkommende blir sagt opp som kunde. Er forsikringen gjennom arbeidsgiver, blir arbeidsgiver også varslet, sier han.

Dermed kan en uriktig opplysning etter en jobb- eller feriereise også kunne få betydning for kundens ansettelsesforhold hvis man forsøker å bløffe seg til erstatning.

Politifolk utreder mistenkelige saker

Clementz sier at Europeiske til enhver tid har utredninger om svindel knyttet til påstått sykdom og ulykke under reise, men ønsker ikke å opplyse om konkrete tall for svindel i slike saker.

Det er en kjent sak at selskapene har egne utredningsavdelinger som jakter på svindel-saker hele tiden.

Som regel er disse avdelingene bemannet av tidligere politifolk. Også Europeiske, som er del av If, har en egen slik avdeling.

Reise-svindel har stort omfang

Hos Finans Norge sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal at svindelsaker i forbindelse med reise har et stort omfang.

– Den ferskeste rapporten vår viser at 26 prosent av de avdekkede svindelsakene innenfor skadeforsikring gjelder reiseforsikring, sier Neverdal til flysmart24.no.

Hun gir eksempler på hvordan kundene forsøker seg på å få en erstatning de ikke har krav på:

– Mange saker dreier seg om påplussing og dermed uriktige beløp for eksempel hvis bagasje er meldt stjålet. En akutt sykdom eller alvorlig ulykke på utenlandsferie kan også vise seg å skjule en planlagt operasjon for å få større bryster eller nye tenner forekommer også, sier Neverdal.

Flere hundre millioner

Hun sier at forsikringsselskapene hvert år svindles for betydelige beløp. Ifølge henne dreier det seg om flere hundre millioner kroner til sammen. Dessuten tror hun er mørketallene store.

– Forsikring er basert på tillit. Å svindle på forsikringen innebærer å stjele fra fellesskapet. De aller fleste forsikringskunder er ærlige, og krever ikke noe utover det de har tapt. Kundene forventer at selskapene legger vekt på å avdekke svindel.  Forsikringsnæringen arbeider både hver for seg i selskapene og sammen, gjennom Finans Norge, for å avdekke og forebygge svindel, sier Neverdal.