Skjerpet kontroll av korona-smittede på Gardermoen

Mange passasjerer på Oslo Lufthavn bruker munnbind og ansiktsmasker for å skjerme seg mot korona-smitte. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Avinor skjerper nå kontrollen med passasjerer som ankommer Norge fra land som har konstatert korona-smitte blant befolkningen.

Passasjerer som kommer til Oslo Lufthavn fra regioner med utbredt korona-smitte de siste 14 dagene blir oppfordret om å melde seg til flyplasspersonell ved gaten, eller til de som bemanner en spesielt skiltet skranke i bagasjehallen. Dette for at personene skal bli registrert.

Dersom en passasjer sier at hun eller han er syk, eller har sykdomssymptomer, skal vedkommende følges til et av flere opprettede sykerom i terminalen og så blir helsepersonell kontaktet.

Denne praksisen er innført etter anmodning fra kommuneoverlegen i Ullensaker, som er vertskommunen for flyplassen. Det gjør kommuneoverlegen til ansvarlig for alle smittetiltak på landets hovedflyplass.

Blir tatt ut av køen

Folk som kommer til Gardermoen og blir tatt ut av køen fordi de enten er syke eller har symptomer på korona, blir fulgt til et av flere opprettede sykerom i terminalen hvor de blir møtte av helsepersonell. Her vil de få den nødvendige oppfølgingen.

– Vi har også et mottakssenter på samme side som GA-terminalen (den opprinnelige terminalen på gamle Gardermoen flyplass. red. anm.) som også disponeres av helsemyndighetene ved behov. Dette ble benytte lørdag som var, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn til flysmart24.no.

At korona-situasjonen også i Norge har blitt mye mer alvorlig de seneste dagene, vises også tydelig for alle som oppholder seg på flyplassen:

Mange bruker beskyttelse

Ansiktsmasker og munnbind er i ferd med å bli et nokså vanlig syn blant passasjerene. De fleste som bruker denne beskyttelsen er asiatisk reisende. Det nye er at også mange ikke-asiatere dukker opp med munnbind.

Det er ingen tvil om at mange passasjerer nå velger å ta på seg korona-beskyttelse når de er ute blant mange mennesker, som på flyplassen. Der kan det til tider også være stor trengsel. Det øker faren for smitte, og et forhold man blir advart mot av helsemyndighetene.

– Ja, det har blitt vanligere, sier Westher Andersen om bruken av munnbind blant passasjerene.

Utsolgt for munnbind

Blant mange flymannskap er ansiktsmasker nesten standard.

At mange passasjerer har sikret seg et eller flere munnbind, kunne også ansatte på flyplassens apotek forsikre overfor flysmart24.no.

De kunne fortelle at de var utsolgt, og det hadde de vært i lengre tid.

– Folk fra alle nasjonaliteter kjøpte mens vi hadde. Også mange nordmenn, kunne ansatte fortelle. I en kiosk på flyplassens innsjekkingsområde var det imidlertid fortsatt munnbind å få kjøpt, men også her gikk de raskt unna, forsikret ekspeditørene.

Flere tiltak for å hindre smitte

Westher Andersen opplyser at det er de sentrale myndighetene Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger.

Disse la tirsdag frem flere nye tiltak for å hindre smitte, deriblant anmodning om å unngå større forsamlinger enn 500 personer og å sikre nødvendig avstand –  minst 1 meter – mellom kunder med luftveissymptomer.

– Det er ikke innført noen nye tiltak overfor Avinor nå i dag fra Helsedirektoratet, sier han.

Lik flysmart24.no på Facebook