Smittevern-regel på fly i Norge kan bli endret

Mange land har krav om bruk av ansiktsmaske for alle på fly. Masken skal dekke både munn og nese, krever bl.a. Iberia. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Folkehelseinstituttet holder fast på at at et påbud om bruke ansiktsmasker på fly ikke er et effektivt middel mot korona-smitte. Samtidig åpner instituttet for at dette rådet kan bli endret.

NHO Luftfart gikk onsdag ut i flysmart24 og mente at et pålegg om å bruke munnbind vil være et mer hensiktsmessig virkemiddel for å begrense smitte, enn den gjeldende reglen. Den går ut på å be flyselskapene blokkere ett av tre seter om bord – i praksis midtsetene – for å hindre at passasjerene sitter for tette. Også luftfartens internasjonale organisasjon, International Air Transport Association (IATA), har gått inn for munnbind-påbud.

Folkehelseinstituttet svarer nå på NHO Luftfarts innspill. Instituttet fastholder at instituttet mener at blokkering av seter er et bedre tiltak enn bruk av ansiktsmaske.

– Ansiktsmasker – ikke medisinske munnbind – kan ha en viss smittereduserende effekt. Men ansiktsmasker kan ha svært ulik kvalitet, og effekten er svært usikker. Feil bruk av ansiktsmasker kan også føre til en økt smitterisiko. Derfor kan ikke bruk av ansiktsmasker veie opp for, eller erstatte, andre forebyggende tiltak, slik som økt avstand mellom passasjerene i kabinen, skriver overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til flysmart24.

Derimot åpner han for at instituttet kan endre denne oppfatningen dersom grunnlaget for beslutningen forandrer seg:

– Smittevernrådene om bruk av ansiktsmasker og avstand er gitt på grunnlag av den kunnskapen vi har i dag, og med den smittesituasjonen vi har i Norge i dag. Men dette kan endre seg, og da kan det bli aktuelt å revurdere rådene også, skirver Vestrheim.

Han legger til at også IATA i sine innspill også skriver at ansiktsmasker, og annet beskyttelsesutstyr, kan inngå som en del av en beskyttelsesstrategi: – Slik jeg forstår IATAs dokument er munnbind vurdert som et tillegg, og ikke et alternativ, til andre tiltak, skriver Vestrheim.

Lik flysmart24.no på Facebook