SAS må ombooke reisende og sette inn større fly

SAS må sette inn større fly for å innfri kravet om ledig midtsete på alle avganger. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS gjør nå flere endringer på flyene sine for å innfri helsemyndighetenes krav om ledig midtsete på alle flyvinger. Flere grep tas for å få dette til, blant annet blir reisende flyttet til andre avganger enn den har bestilt billett til.

Dette må selskapet gjøre for å sikre at det blir tilstrekkelig avstand mellom passasjerene. Det anbefaler den nye smitteveilederen fra Folkehelseinstituttet.

Veilederen sier at for å hindre at det oppstår smitte på fly må det være et sete eller en midtgang mellom reisende.

– Vi har denne uken satt inn større fly på ruter der det er booket inn mange passasjerer. I tillegg drar vi ned kapasiteten med en tredel. Det gjør at det fremover ikke er mulig å booke seg inn på midtsetet. For passasjerer som fra tidligere er booket inn på midtsete vil vi manuelt  gå inn og endre på plasseringen, for å unngå at noen sitter på det midterste setet, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til flysmart24.no.

For de flyvingene som har for høyt belegg blir det endringer for noen av de som har bestilt billett:

– Ja, på de flyvningene der vi vi har booket over 67 prosent, vil vi så langt det er mulig forsøke å booke om passasjerer slik at midtsetene er tomme. På enkelte flyvninger de nærmeste dagene kan det forekomme at det er tre passasjerer ved siden av hverandre. Vi har et stort apparat i gang for å oppfylle målet om tomt midtsete, sier Eckhoff.

En del flyvinger har vært satt opp med flytypen Boeing 737-700. Disse blir nå erstattet med den noe større flytypen 737-800.

NHO Luftfart har denne uken gått ut med forslag om å kreve munnbind på alle på fly som et smitteverntiltak, i stedet for blokkert midtsete. Eckhoff sier at SAS har vurdert denne løsningen:

– Vi ser på hensiktsmessigheten av bruk av masker ved flyreiser, uten at noe er konkludert i den saken, sier han.